23:08:14 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
ISR, Immune System Regulation, är ett svenskt läkemedels- och forskningsbolag verksamma inom området för behandling utav HIV och andra virusinfektioner. Huvudområdet ligger inom HIV behandling där bolaget ämnar förbättra befintlig medicin på marknaden men även sträva efter nya läkemedelskandidater på sikt, främst då bromsmedicinen idag för HIV har tydliga biverkningar och höga kostnader. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2018
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2017
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-15 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Kvartalsrapport 2017-Q1
2019-08-13 17:26:00

Som tidigare meddelats har ISR påbörjat en FAS IIa-studie av HIV-infekterade patienter som tar bromsmedicin (ART). Då rekryteringen av patienter varit långsammare än väntat beslutade bolaget att söka etikkommitens godkännande att utöka antal centra för att därmed påskynda rekryteringen.

"Vi är naturligtvis frustrerade över att rekryteringen av deltagare i studien går långsammare än väntat. Samtidigt är vi oerhört spända på att få resultat från denna studie. Många patienter mår så pass bra att de inte är intresserade av att delta. Vi har därför sökt och fått godkännande av Etikkommitteen att öppna ytterligare centra för att därmed påskynda processen", kommenterar ISR AB:s VD Ola Winqvist.

Inom kort kommer ISR att göra en utvärdering för att få aktuell status på rekryteringen. Nyrekryteringen har i stort sett stått still under sommarmånaderna då intresset för medverkan är som lägst.

"Vi arbetar intensivt med att informera och upplysa klinikerna om studien så dessa kan få en god förståelse när de introducerar programmet för potentiella medverkanden." kommenterar Ola Winqvist.

De första patienterna till studien rekryterades under hösten 2018 och studien planerades initialt att vara fullrekryterad Q3 2019. ISR:s målsättning är att studien blir färdig under Q1 2020.

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 augusti 2019 kl 17.26 CET.