02:20:51 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Logistri är ett växande fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. Logistris fastighetsportfölj omfattar ett flertal större fastigheter runtom Stockholm, Göteborg, mellersta Sverige och södra Sverige. Fastigheterna har en genomsnittlig återstående hyrestid om cirka tio år.

Kalender

2022-04-20 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-29 Kvartalsutdelning LOGIST 2.25
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-29 Kvartalsutdelning LOGIST 2.25
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-29 Kvartalsutdelning LOGIST 2.25
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-08 Kvartalsutdelning LOGIST 2.25
2021-04-07 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-22 Kvartalsutdelning LOGIST 0
2020-11-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-29 Kvartalsutdelning LOGIST 0
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-29 Kvartalsutdelning LOGIST 0
2020-05-19 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-03 Kvartalsutdelning LOGIST 0
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-23 Kvartalsutdelning LOGIST 2.25
2019-11-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-26 Kvartalsutdelning LOGIST 2.25
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-27 Kvartalsutdelning LOGIST 2.25
2019-06-13 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-05 Kvartalsutdelning LOGIST 2.25
2019-04-04 Årsstämma 2019
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-12-18 Kvartalsutdelning LOGIST 2.25
2018-11-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-09-27 Kvartalsutdelning LOGIST 2.25
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-28 Kvartalsutdelning LOGIST 2.25
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-10 Kvartalsutdelning LOGIST 2.25
2018-04-09 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-01 Extra Bolagsstämma 2017
2021-11-25 13:03:54

(Uppgifter för motsvarande period 2020 inom parentes)

Perioden 2021-07-01 - 2021-09-30
 • Intäkterna[1] uppgick till 24 380 (25 312) tkr
 • Driftnettot uppgick till 22 803 (23 881) tkr, med en överskottsgrad om 93,53 (94,35) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 14 250 (12 887) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 11 748 (9 773) tkr motsvarande 2,40 (2,00) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16 084 (14 632) tkr
 • Marknadsvärdet[2] på fastighetsportföljen uppgick till 1 410 300 (1 248 200) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,91 (3,07) gånger och belåningsgraden till 49,57 (58,08) %
 • NRV uppgick till 153,66 (119,92) kr per aktie
Perioden 2021-01-01 - 2021-09-30
 • Intäkterna[1] uppgick till 73 226 (76 005) tkr
 • Driftnettot uppgick till 68 541 (71 653) tkr, med en överskottsgrad på 93,60 (94,27) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 38 834 (38 503) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 30 623 (30 660) tkr motsvarande 6,26 (6,27) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 32 762 (39 647) tkr
 • Marknadsvärdet[2] på fastighetsportföljen uppgick till 1 410 300 (1 248 200) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,31 (3,06) gånger och belåningsgraden till 49,57 (58,08) %
 • NRV uppgick till 153,66 (119,92) kr per aktie

 Notera:
[1] Hyresintäkterna i jämförelsetalen för 2020 påverkades positivt av engångsersättning om 2 104 tkr vid hyresgästssuccession samt aktiverade hyresrabatter om cirka -1 875 i samband med omförhandling samt att serviceintäkterna påverkades positivt av en engångsersättning om netto cirka 3 000 tkr avseende ersättning från tidigare fastighetsägare sammanhängande med aktiverade hyresrabatter i enligt ovan. Driftnetto och resultat påverkades i motsvarande grad.
[2] Efter periodens utgång har bolaget erhållit en ny marknadsvärdering per 2021-10-01 där värdet på bolagets fastighetsportfölj enligt oberoende värderingföretag uppgår till 1 517 790 tkr (1 410 300 tkr per 31 december 2020)
 

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2021.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB (publ), vänligen besök www.logistri.se och www.spotlightstockmarket.com.