00:29:13 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Lumito är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av diagnostik inriktat mot vävnadsprover. Produktplattformen utgår från den patenterade teknologin och den första produkten som utvecklas inom digital patologi riktas mot patologiavdelningar på sjukhus och kontraktslaboratorier. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget bildades under 2010 och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-02 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-30 Ordinarie utdelning LUMITO 0.00 SEK
2022-05-27 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-20 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Ordinarie utdelning LUMITO 0.00 SEK
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-03 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Ordinarie utdelning LUMITO 0.00 SEK
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-04 Årsstämma 2019
2019-05-23 Ordinarie utdelning LUMITO 0.00 SEK
2019-04-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2022-07-06 08:30:00

[image]

För första gången någonsin kommer Lumito att medverka med egen monter på en patologikongress. Monter är bokad (nr 79) till European Congress of Pathology som går av stapeln i Basel den 3-7 september.
"Nu är vi redo att exponera vår produkt på en av Europas mest välbesökta mässor för patologer och andra professionella inom branschen. För oss innebär detta en passerad milstolpe och vi är alla väldigt upprymda för att visa vår lösning där. Nu lämnar vi utvecklingsfasen och går in i kommersialiseringsfasen", kommenterar VD Mattias Lundin som kommer att representera Lumito på kongressen tillsammans med fyra kollegor inom Sales & Marketing.
Lumitos innovativa teknik ger förutsättningar för en väsentligt förbättrad vävnads-diagnostik med vars hjälp vårdgivarna kan möta kraven på säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården.

Ambitionen är att lansera den första produkt på forskningslaboratorium under senare delen av 2022. Kunskaper och erfarenheter från forskningslaboratorierna kommer att användas när produkten i nästa steg anpassas till den kliniska miljön samtidigt som bolaget förväntar sig intäkter. Enligt affärsmodellen ska scannern säljas som kapitalvara och reagenserna som förbrukningsvaror, vilka genererar återkommande intäkter.

Kort om produkten
Produkten består av enwhole slide imaging scanner(WSI), vilket är ett optiskt analysinstrument, som tillsammans med Lumitos UCNP (Upconverting Nano Particles)-baserade infärgningsvätskor för olika sjukdomsmarkörer (antikroppar) möjliggör för patologer att ta digitala bilder av vävnader. Scannern kan även ta bilder av traditionellt infärgade vävnadsprover (hematoxylin-infärgning och immunohistokemi).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lumitos VD, Mattias Lundin
e-post:ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09
www.lumito.se

Lumitoär specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sinegenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättradiagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum.www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO ochMentor är Mangold Fond-kommission, telefon: 08-503 015 50.