21:33:03 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Magnolia Bostad är en bostadsutvecklare. Bolaget utvecklar nya bostäder som exempelvis hyresrätter, bostadsrätter, samhällsfastigheter, vårdboenden och hotell i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Bolagets arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs med målsättningen om en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-07 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-28 Ordinarie utdelning MAG 0.00 SEK
2020-04-27 Årsstämma 2019
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-10 Årsstämma 2018
2019-04-26 Ordinarie utdelning MAG 0.00 SEK
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-09 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 Ordinarie utdelning MAG 1.75 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2017
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-13 Extra Bolagsstämma 2017
2017-07-19 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Ordinarie utdelning MAG 1.75 SEK
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-26 Årsstämma 2016
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-23 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-17 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-06 Ordinarie utdelning MAG 1.00 SEK
2016-05-04 Årsstämma 2015
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-09 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-17 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-11 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-23 Ordinarie utdelning MAG 0.20 SEK
2015-04-22 Årsstämma 2014
2020-06-29 17:45:00

Magnolia Bostad säljer ytterligare projekt till Heimstaden Bostad, denna gång i Ursvik Sundbybergs kommun. Försäljningen omfattar cirka 380 bostäder, förskola, åtta lokaler och 168 garageplatser. Bedömt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till cirka en miljard kronor.

Försäljningen sker som en bolagsaffär och gäller fastigheterna Brygghuset 1, 2 & 3, totalt omfattande cirka 32 970 kvm BTA. Projektet har lagakraftvunnen detaljplan och är förvärvat under kvartalet. Vinstavräkning sker under andra kvartalet 2020. Området ligger i Västra Ursvik invid Ursviks allé och kommer att angränsa till framtida Ursviks Torg samt ligga bredvid tvärbanan som planeras att färdigställas våren 2022.

Detta är Magnolia Bostads första projekt i Sundbyberg. I kvarteret planeras cirka 380 boenden och en förskola för cirka 75 barn. Magnolia Bostad planerar även, i anslutning till bostäderna, lokaler samt 168 garageplatser. Byggnaderna kommer certifieras i enlighet med Miljöbyggnad Silver. Projektet som är ritat av Lindberg Stenberg Arkitekter har ägnats stor omsorg kring detaljer och material. Fastigheten delas av två höga portiker och får fasader som varieras med restauranger, bostäder, förskola och lokaler. Kvarteret hålls samman med en tydlig form med varierat innehåll och möter på ett naturligt sätt det centrala torget i Ursviks nya stadskärna.

Totalentreprenadavtal är tecknat med Mecon Bygg AB och byggstart planeras till slutet av 2020 med planerad inflyttning under första halvåret 2024. Efter försäljning och frånträde av projektet har Magnolia Bostad ett projektledningsavtal med köparen som löper fram till inflyttning. Projektledningsavtalet faktureras och intäktsredovisas löpande.

-Vi är mycket glada över att vara delaktiga i att utveckla hållbara boenden i det snabbväxande bostadsområdet Ursvik, säger Björn Bergman, Regionchef Öst på Magnolia Bostad.
 

Heimstaden Bostad är ett ledande fastighetsbolag i Europa med fokus på att förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Heimstaden har ca 97 800 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 132 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Malmö, Sverige. Heimstaden Bostad är en långsiktig samarbetspartner till Magnolia Bostad och bolagen har utöver ramavtal tillsammans bildat två JV-bolag för utveckling av totalt cirka 2 840 boenden i Österåker och Upplands Bro.

Wigge & Partners har agerat legala rådgivare till Magnolia Bostad.

För mer information, vänligen kontakta:
Björn Bergman, Regionchef Öst
070 968 15 82, bjorn.bergman@magnoliabostad.se

Marita Björk, IR- och pressansvarig finansiell media
072 720 00 06, marita.bjork@magnoliabostad.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Magnolia Bostad är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juni 2020 kl.17.45.