08:56:11 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorTjänster
IndustriFordon & Transport
Mekonomen är en bilhandelskedja. Bolaget erbjuder ett brett utbud av reservdelar och tillbehör till bilar, från däck och fälg, bromsskivor, takboxar, till rengöringsprodukter och övriga motorkomponenter. Försäljning sker via bolagets fysiska butiker samt via E-handeln. Störst verksamhet innehas inom den nordiska marknaden, med både företagskunder samt privata aktörer som kunder. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.

Kalender

2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-08 Ordinarie utdelning MEKO 0.00 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-03 Ordinarie utdelning MEKO 0.00 SEK
2019-05-02 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-02 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Ordinarie utdelning MEKO 7.00 SEK
2018-05-09 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-07 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-26 Ordinarie utdelning MEKO 7.00 SEK
2017-04-25 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-13 Ordinarie utdelning MEKO 7.00 SEK
2016-04-12 Årsstämma 2016
2016-03-14 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-11 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-15 Ordinarie utdelning MEKO 7.00 SEK
2015-04-14 Årsstämma 2015
2015-02-12 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-12 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-12 Analytiker möte 2014
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-09 Ordinarie utdelning MEKO 7.00 SEK
2014-04-08 Årsstämma 2014
2014-02-13 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-07 Analytiker möte 2013
2013-11-07 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-27 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-08 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-17 Ordinarie utdelning MEKO 7.00 SEK
2013-04-16 Årsstämma 2013
2013-02-14 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-08 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-30 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Ordinarie utdelning MEKO 8.00 SEK
2012-05-23 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-05-11 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-15 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-09 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-24 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-11 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-15 Ordinarie utdelning MEKO 8.00 SEK
2011-04-14 Årsstämma 2011
2011-02-25 Extra Bolagsstämma 2011
2010-04-21 Ordinarie utdelning MEKO 7.00 SEK
2010-04-20 Årsstämma 2010
2010-02-18 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-10 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-26 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-14 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-23 Ordinarie utdelning MEKO 6.00 SEK
2009-04-22 Årsstämma 1
2005-06-02 Split MEKO 1:2
2003-06-03 Split MEKO 1:2
2020-09-16 08:30:00

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 7 maj 2020 har Mekonomen etablerat en valberedning. Valberedningen skall bereda och till årsstämman den 7 maj 2021 lämna förslag till:

  • val av ordförande vid årsstämman
  • antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
  • val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
  • styrelsearvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete
  • val av och arvodering till revisor
  • riktlinjer för utseende av valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2021 utgörs av John Quinn utsedd av LKQ Corporation, Arne Lööw utsedd av Fjärde AP-fonden, Kristian Åkesson utsedd av Didner & Gerge Fonder AB samt Caroline Sjösten utsedd av Swedbank Robur Fonder AB. Valberedningen kommer att utse valberedningens ordförande vid sitt första sammanträde. Mekonomens styrelseledamot, Helena Skåntorp, är adjungerad till valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@mekonomen.seeller per post till Mekonomen AB, Attn: Valberedningen, Box 195 42, 104 32 Stockholm. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 15 januari 2021. 

För ytterligare information kontakta: 

Åsa Källenius, CFO Mekonomen AB

Telefon: 08-464 00 00, E-post: asa.kallenius@mekonomengroup.com