01:13:39 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Mentice är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar medicinska instrument för endovaskulär simulering samt för träningstillfällen inom kirurgi. Programmen är utvecklade för att användas i utbildningssyfte bland sjukhus och institut. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika och Europa. Utöver huvudverksamheten erbjuds möjligheter till leasing, support, samt teknisk service.

Kalender

2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-22 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning MNTC 0.00 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Ordinarie utdelning MNTC 0.00 SEK
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-28 Extra Bolagsstämma 2019
2021-07-22 08:30:00

Mentice levererar rekordnivå för försäljningen för andra kvartalet och första halvåret

Andra kvartalet (april-juni 2021) och första halvåret (januari-juni 2021)
  • Orderingången uppgick till 40,2 (28,4) MSEK för andra kvartalet och 80,1 (60,9) MSEK för det första halvåret.
  • Orderstocken vid periodens utgång var 67,9 (41,3) MSEK.
  • Nettoomsättningen uppgick till 46,4 (24,3) MSEK för andra kvartalet och 78,7 (58,1) MSEK för det första halvåret.
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,5 (-12,0) MSEK för andra kvartalet och
-8,9 (-12,5) MSEK för det första halvåret.
  • Periodens resultat uppgick till -5,5 (-12,5) MSEK för andra kvartalet och -17,8 (-19,5) MSEK för det första halvåret.
  • Resultat per aktie (EPS) uppgick till -0,22 (-0,46) SEK för andra kvartalet och -0,72 (-0,67) SEK för det första halvåret.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,7 (15,2) MSEK för andra kvartalet och -6,4 (16,7) MSEK för det första halvåret.

VD Göran Malmberg kommenterar:

"Vi har genomfört och levererat affärer från vår orderstock på ett mycket starkt sätt under kvartalet, och kombinerat med en fortsatt stark orderingång ger det oss en utmärkt position hittills i år där såväl andra kvartalet som det första halvåret är de starkaste hittills för Mentice avseende både nettoomsättning och orderingång. Vår försäljning till sjukhus, både direkt och indirekt via kanaler och strategiska samarbeten, påverkas fortfarande av pandemin. Trots detta levererade vi en ökning för nettoomsättningen för kvartalet om 90,5% och för första halvåret om 34,5% jämfört med motsvarande perioder förra året. Detta gör att vi återigen levererar tillväxt inom intervallet för vårt finansiella tillväxtmål. Vi investerar i vår växande organisation och förbereder oss inför behoven under det andra halvåret, men framför allt inför 2022."

Webbsänd presentation av delårsrapport

Mentices delårsrapport för januari-juni 2021 presenteras av VD Göran Malmberg med möjlighet att ställa frågor den 22 juli 2021 kl. 09.30 CET. Presentationen sker via webben och genomförs på engelska.

Anmälan för att delta vid presentationen görs via www.mentice.com/financial-reports-presentations. Registrera dig gärna senast några minuter innan presentationen startar.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: goran.malmberg@mentice.com

Mobil (USA): +1 (312) 860 5610

Mobil (Sverige): +46 (0) 703 09 22 22

Om Mentice
Mentice är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära behandlingsmetoder. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, Kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer information på www.mentice.com

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 22 juli 2021 kl 08.30 CEST.  

Marknadsplats| Nasdaq First North Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399