08:26:36 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorIndustri
IndustriMaskinindustri
Mycronic utvecklar, tillverkar och marknadsför laserbaserade mönsterritare för framställning av fotomasker samt avancerad ytmonteringsutrustning. Mönsterritare används i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer, i tillverkningen av halvledarkretsar, samt för avancerad elektronisk kapsling. Ytmonteringsutrustning återfinns inom elektroniska komponenter på mönsterkort och för applicering av lodpasta på mönsterkort. Bolagets huvudkontor ligger i Täby.

Kalender

2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-26 Ordinarie utdelning MYCR 2.00 SEK
2020-06-25 Årsstämma 2019
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-17 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning MYCR 3.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2018
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-07 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning MYCR 2.50 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2017
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-07 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-19 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-05 Ordinarie utdelning MYCR 2.00 SEK
2017-05-04 Årsstämma 2016
2017-04-20 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-10 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-20 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-13 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 Ordinarie utdelning MYCR 1.50 SEK
2016-05-04 Bonusutdelning MYCR 2.50 SEK
2016-05-03 Årsstämma 2015
2016-04-21 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-21 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Bonusutdelning MYCR 3.20 SEK
2015-05-06 Ordinarie utdelning MYCR 0.80 SEK
2015-05-05 Årsstämma 2014
2015-04-23 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-04 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-30 Bonusutdelning MYCR 2.50 SEK
2014-07-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-07 Ordinarie utdelning MYCR 0.00 SEK
2014-05-06 Årsstämma 2013
2014-04-24 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-04 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-24 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-12 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-06 Årsstämma 2012
2013-04-22 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-01-31 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-12 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-14 15-7 2012
2012-04-24 Ordinarie utdelning MYCR 0.00 SEK
2012-04-23 Årsstämma 2011
2012-04-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-01-31 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-19 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-28 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-15 Ordinarie utdelning MYCR 0.00 SEK
2011-04-14 Årsstämma 2010
2011-02-01 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-22 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-09 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-23 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-13 Ordinarie utdelning MYCR 0.00 SEK
2010-04-12 Årsstämma 2009
2010-01-28 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-16 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-08 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-21 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-02 Ordinarie utdelning MYCR 0.00 SEK
2009-04-01 Årsstämma
2019-07-17 08:00:00

Positiv utveckling inom Mycronics båda affärsområden
- Det är glädjande att konstatera att omsättningen under kvartalet växte med 27 procent och att det därmed blev Mycronics omsättningsmässigt starkaste kvartal någonsin. Assembly Solutions uppvisade god tillväxt både vad gäller orderingång och nettoomsättning och levererade ett förbättrat rörelseresultat, samtidigt som Pattern Generators ökade både nettoomsättning och rörelseresultat, med bibehållen stark rörelsemarginal, säger Anders Lindqvist, vd och koncernchef.

Andra kvartalet
  • Orderingången ökade med 4 procent till 901 (870) MSEK
  • Nettoomsättningen ökade med 27 procent till 1 120 (882) MSEK och 23 procent beräknat på oförändrade valutakurser
  • Rörelseresultatet uppgick till 317 (238) MSEK, en ökning med 34 procent. Rörelsemarginalen var 28 (27) procent
  • Underliggande rörelseresultat uppgick till 332 (265) MSEK, en ökning med 25 procent. Den underliggande rörelsemarginalen var 30 (30) procent
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,50 (1,77) SEK
Januari-juni
  • Orderingången ökade med 6 procent till 1 622 (1 526) MSEK
  • Nettoomsättningen ökade med 36 procent till 2 225 (1 633) MSEK och 29 procent beräknat på oförändrade valutakurser
  • Rörelseresultatet uppgick till 723 (434) MSEK, en ökning med 67 procent. Rörelsemarginalen var 32 (27) procent
  • Underliggande rörelseresultat uppgick till 753 (481) MSEK, en ökning med 57 procent. Den underliggande rörelsemarginalen var 34 (29) procent
  • Resultatet per aktie uppgick till 5,70 (3,22) SEK

Utsikter 2019
Styrelsens bedömning kvarstår att koncernens nettoomsättning 2019 kommer att vara i nivån 4 miljarder kronor exklusive eventuella förvärv under 2019.

Händelser efter periodens utgång
Den 15 juli erhölls en order på en avancerad maskritare ur Prexision-serien för bildskärmstillämpningar. Ordern består av en Prexision-10, begränsad till produktion av fotomasker för generation 8.

Vd kommenterar
Efter två månader som vd är det med entusiasm och tillförsikt jag ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med det starka team som byggt upp Mycronic till vad det är idag. Jag är imponerad av den innovationskraft som bidragit till bolagets starka position som global leverantör av världsledande produktionslösningar för elektronik- och bildskärmstillverkning. Vi har en förmåga att identifiera produkttrender och hur dessa påverkar framtidens teknologiska lösningar, för att på så sätt hitta undersegment inom elektronikindustrin med en snabbare tillväxt än industrin som helhet. Inom dessa segment kan vi sedan bygga en stark position genom produktutveckling och förvärv.

Just produktutvecklingen ledde till att vi under kvartalet kunde lansera maskritaren Prexision Lite 8, som är ett komplement till den mer avancerade Prexision-8 och breddar utbudet av tillgängliga maskritare för att möta olika kundbehov.

Det är glädjande att konstatera att omsättningen under kvartalet växte med 27 procent och att det därmed blev Mycronics omsättningsmässigt starkaste kvartal någonsin. Vi fortsätter att leverera enligt plan och känner oss trygga med målet för 2019 att nå en nettoomsättning om 4 miljarder kronor exklusive eventuella förvärv.

Assembly Solutions uppvisade under kvartalet god tillväxt både vad gäller orderingång och nettoomsättning och levererade ett förbättrat rörelseresultat.

Pattern Generators erhöll i slutet av juni en order på två FPS6100 maskritare inom multi-purpose-segmentet. Affärsområdet ökade både nettoomsättning och rörelseresultat, med bibehållen stark rörelsemarginal.

Vårt eftermarknads- och serviceerbjudande, som idag står för omkring 30 procent av omsättningen, utgör en betydande och stabil intäktskälla med god lönsamhet. Inom Pattern Generators är andelen avancerade maskritare större än någonsin efter de senaste årens systemleveranser för att möta bildskärmsindustrins pågående teknikskifte. Samtidigt väljer de flesta kunder att ha ett serviceavtal i syfte att säkerställa produktionsstabilitet, produktivitet och hög servicenivå. Inom Assembly Solutions utgör eftermarknads-erbjudandet en av de synergier vi arbetar med att förverkliga i våra förvärvade bolag, där det finns en potential att utveckla eftermarknads- och serviceerbjudandet.

Mycronic står på en solid grund för fortsatt tillväxt. Den globala elektronikindustrin växer och utsikterna för innovativa aktörer som Mycronic är goda. Bolagets strategi ligger fast och tillsammans med kunder och andra nyckelintressenter fortsätter vi utveckla unika produktionslösningar. Det är spännande att vara en del av elektronikindustrins framtid, där produktionsutrustningen behöver möta kundernas behov av flexibilitet, kvalitet och stabilitet samtidigt som den underlättar omställningen till en mer hållbar elektronikproduktion.

Anders Lindqvist, Vd och koncernchef

Finansiell information
Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap, MYCR. Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande 17 juli 2019, klockan 08:00.

Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns på www.mycronic.com.

För ytterligare information kontakta

Anders Lindqvist Torbjörn Wingårdh Sven Chetkovich
Vd och koncernchef CFO Tf Director IR & Corporate
Communications
08 638 52 00 08 638 52 00 070 558 39 19
anders.lindqvist@mycronic.com torbjorn.wingardh@mycronic.com sven.chetkovich@mycronic.com