18:53:57 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande
2019-02-20 08:30:00

Mytaste Group's styrelse har i samråd med VD Andereas Friis beslutat att inleda processen med rekrytering av en ny VD. Syftet är att förbättra bolagets förutsättningar för att bli en ledande global koncern inom prestationsbaserad marknadsföring. Andereas Friis, VD och medgrundare, kommer att arbeta kvar i en nyckelroll inom koncernledningen.

Andereas Friis har som VD, medgrundare och storägare i bolaget lett det operativa arbetet med koncernens framgångsrika strategiomvandling till inriktningen mot prestationsbaserad marknadsföring. När nu nästa fas i att fullfölja bolagets strategi inleds, med Optimizer Invest som nya huvudägare och med en förstärkt finansiell ställning, har styrelsen tillsammans med Andereas Friis tagit initiativ till denna VD-förändring. Nu behövs ytterligare kompetens och andra erfarenheter, främst vad gäller att bygga en skalbar organisation som kan hantera betydligt fler förvärv och ett ökat antal medarbetare.

Andereas Friis har som VD, medgrundare och storägare i bolaget lett det operativa arbetet med koncernens framgångsrika strategiomvandling till inriktningen mot prestationsbaserad marknadsföring. När nu nästa fas i att fullfölja bolagets strategi inleds, med Optimizer Invest som nya huvudägare och med en förstärkt finansiell ställning, har styrelsen tillsammans med Andereas Friis tagit initiativ till denna VD-förändring.

Nu behövs ytterligare kompetens och andra erfarenheter, främst vad gäller att bygga en skalbar organisation som kan hantera betydligt fler förvärv och ett ökat antal medarbetare.

Mytaste Group har som strategi att bygga upp portföljen av produkter inom prestationsbaserad marknadsföring genom fortsatt stark organisk tillväxt i kombination med geografisk expansion och en väl fungerande förvärvsstrategi, i en allt högre takt och i större skala än tidigare.

"Mytaste är i slagläge för att ta nya steg på vår tillväxtresa. Jag bedömer, tillsammans med styrelsen, att vi kommit till det rätta läget för en ny VD att ta över med erfarenhet av att ha byggt bolag i en storleksordning jag inte har erfarenhet av," säger Andereas Friis, VD för Mytaste Group.

Andereas Friis kommer att leda koncernen till dess en ny VD är tillsatt. Han kommer under en övergångsperiod att vara rådgivare till koncernens tillträdande nya VD och därefter arbeta kvar i en nyckelroll inom koncernledningen.

"Jag ser fram emot att fortsätta jobba hårt för Mytaste i en ny roll, inom områden där mina kunskaper bidrar som mest. Dit hör utveckling av nya projekt, försäljningsarbete samt att säkerställa en hög innovationskraft inom både teknik, produkter och tjänster," säger Andereas Friis.

"Det är ett styrkebesked för koncernen att vi kommit till den punkt där vi söker en ny VD till följd av en kraftig tillväxt. Framgångarna för Mytaste är till stor del Andereas Friis och Jonas Söderqvists förtjänst. En ny VD uppbackad av grundarnas kompetenser har förutsättningar att bli en optimal lösning för koncernen framöver," säger Fredrik Burvall, styrelseordförande för Mytaste Group.

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2019, klockan 08:30 CET.