23:53:02 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorMaterial
IndustriForskning & Utveckling
Nanologica är verksamma inom nanoteknik. Idag innehas störst affärsinriktning mot sektorerna Drug Delivery och Kromatografi, vilket innefattar utveckling av läkemedelsadministration samt av teknik som används för separation och rening av produkter. Forskningen har utförts i samarbete med Stockholms Universitet och Ångströmslaboratorierna vid Uppsala Universitet. Bolaget grundades 2004 och har sitt huvudkontor i Södertälje.

Kalender

2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning NICA 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-02-26 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning NICA 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-10 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning NICA 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-02 Ordinarie utdelning NICA 0.00 SEK
2017-06-01 Årsstämma 2017
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-12 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-01 Ordinarie utdelning NICA 0.00 SEK
2016-05-31 Årsstämma 2016
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2019-10-02 10:25:08

NIC-001 är Nanologicas sublinguala formulering av metoklopramid för behandling av gastroparespatienter. Processen med att ta fram läkemedel för den kliniska studien har nu startat. 

NIC-001 är en sublingual formulering av metoklopramid, vilket innebär att den är en tablett som placeras under tungan där den smälter. Läkemedlet tas då upp i kroppen via munslemhinnans ytliga kapillärer och når systemkretsloppet utan att passera magtarmkanalen.

Gastroparespatienter har en sämre fungerande magtarmkanal och kan ha svårigheter att svälja på grund av det illamående sjukdomen kan medföra. En sublingual formulering, som inte passerar magen, kan då vara fördelaktig. Den förväntade nyttan av NIC-001 är snabbare och mer konsekvent symptomlättnad, samt ökad bekvämlighet för patienterna.

Efter genomförd upphandling har avtal med Recipharm tecknats för arbetet med att ta fram läkemedel till Nanologicas studie av läkemedelskandidaten NIC-001. Recipharm är närstående till Nanologica och vann den upphandling som genomfördes i konkurrens med två andra parter. Produktionen beräknas vara klar under sommaren 2020.

" Vi bedömer potentialen i den här produkten som mycket god, både ur ekonomiskt perspektiv men framförallt ur patientens perspektiv, då det kan möjliggöra en alternativ behandling för en stor patientpopulation som idag har få alternativ att tillgå. I och med avtalet med Recipharm avancerar vi nu projektet ytterligare mot klinik ", säger Nanologicas vd Andreas Bhagwani.  

I mitten av september blev Nanologicas patentansökan "Porous silica particles for use in compressed pharmaceutical dosage form" publik. Denna patentansökan har anknytning till NIC-001 och syftar till att skydda teknologin för användning av porösa silikapartiklar i tablettform för administrering av ett eller flera läkemedel sublingualt.

Den kliniska studie Nanologica avser att genomföra syftar till att studera säkerheten hos NIC-001 och jämföra den farmakokinetiska profilen mot den formulering av metoklopramid som idag finns tillgänglig på marknaden. Även vid resultat som inte når högre eller likvärdiga effektivitetsmått som dagens orala formulering bedöms projektet vara väl värt att genomföra och ha goda förutsättningar för att bli lönsamt, då få alternativa behandlingar idag finns tillgängliga för denna patientgrupp.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, vd Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-mail: andreas.bhagwani@nanologica.com 

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar av patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Om NIC-001
NIC-001 är en omformulering av metoklopramid, för behandling av gastropares. Metoklopramid är en substans som används för behandling av nedsatt motilitet i mag-tarmkanalen, samt mot illamående och kräkningar och är det enda läkemedlet mot gastropares som idag är godkänt av FDA vid behandling av gastropares. Effektiviteten hos befintliga metoklopramidbaserade läkemedel varierar dock stort och läkemedlen är verkningslösa på många patienter. NIC-001 syftar till att adressera denna problematik genom att Nanologicas teknologiplattform nyttjas för att tillföra patienten den aktiva substansen sublingualt. Den förväntade nyttan av NIC-001 är snabbare och mer konsekvent symptomlättnad, samt ökad bekvämlighet för patienterna.