12:57:22 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-15 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 Ordinarie utdelning NICA 0.00 SEK
2022-06-02 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Ordinarie utdelning NICA 0.00 SEK
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning NICA 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-02-26 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning NICA 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-10 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning NICA 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-02 Ordinarie utdelning NICA 0.00 SEK
2017-06-01 Årsstämma 2017
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-12 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-01 Ordinarie utdelning NICA 0.00 SEK
2016-05-31 Årsstämma 2016
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kvartalsrapport 2015-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorMaterial
IndustriForskning & Utveckling
Nanologica är ett bioteknikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Bolaget har två affärsområden: dels kromatografi som är en analys- och reningsteknik inom läkemedelsindustrin där bolagets produkter används vid rening av exempelvis insulin, dels drug development där bolaget utvecklar en inhalationsplattform för att leverera läkemedel lokalt i lungan. Nanologica grundades 2004 och har sitt huvudkontor i Södertälje.
2022-10-20 13:14:02

I enlighet med beslut på årsstämman den 2 juni 2022 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper per den 30 september 2022, som var och en har utsett en representant att utgöra valberedning i Nanologica AB inför årsstämman 2023.

Valberedningen inför Nanologica AB:s årsstämma 2023 utgörs därmed av följande tre ledamöter:
  • Carl-Johan Spak (Flerie Invest AB)
  • Lennart Francke (Swedbank Robur Microcap)
  • Joakim Persson (Vega Bianca AB)

Valberedningen representerar tillsammans 47,9 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i Nanologica AB per den 30 september 2022.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2023 framlägga förslag till val av ordförande på stämman, antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden, samt förslag till de principer som ska gälla för valberedningens sammansättning och arbete inför nästkommande årsstämma.

Årsstämma 2023 planeras att hållas i Stockholm den 4 maj 2023. Aktieägare som önskar lämna förslag till Nanologicas valberedning kan göra det via e-post till valberedning@nanologica.comsenast den 31 januari 2023. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gisela Sitbon, styrelsens ordförande
Tel: +46 70 282 55 58 eller e-post: gisela@sitbon.nu

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar, vilket skapar möjligheter för att ta fram unika produkter. Genom de två affärsområdena, kromatografi och drug development, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till kostnadseffektiva läkemedel och innovativa behandlingar inom sjukvården, till gagn för patienter runt om i världen. Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra insulin och andra peptidläkemedel tillgängliga för fler behövande patienter genom att sänka kostnaden för tillverkningen. Inom drug development utvecklar Nanologica en unik drug delivery-plattform för lokal leverans av läkemedel till lunga i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med lungsjukdomar. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Nasdaq Stockholm Main Market sedan 29 mars, 2022. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.