14:42:24 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
NCAB Group är verksamma inom mönsterkortstillverkning. Mönsterkort används för kretskort och bland elektronisk utrustning. Idag utvecklar koncernen flera olika typer av mönsterkort, inkluderat flerlagerskort, radiovågskort, flexkort, samt metallbaskort. Verksamhet innehas på global nivå och kunderna återfinns huvudsakligen bland OEM- bolag samt industriella aktörer. Bolaget grundades ursprungligen 1993 och har sitt huvudkontor i Bromma.

Kalender

2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-14 Ordinarie utdelning NCAB 4.50 SEK
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-13 Årsstämma 2018
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2019-11-08 16:30:00

I enlighet med beslut vid årsstämman för NCAB Group AB den 13 maj

2019 meddelas härmed de till röstetalet största aktieägarnas representanter som valt att medverka i valberedningen. Dessa utgör, tillsammans med styrelseordföranden, valberedning inför årsstämman 2020.

Idag har valberedningen haft sitt första möte och till ordförande i valberedningen har utsetts Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden. Övriga representanter är:

Per Hesselmark, R12 Kapital

Henrik Schmidt, Montanaro Asset Management

Kristofer Flack, SEB Investment Management

Henrik Söderberg, C WorldWide Asset Management

samt Christian Salamon, NCABs ordförande

SEB Investment Management har efter den 31 augusti blivit en av de fyra största aktieägarna.

Årsstämma för NCAB kommer att hållas i Stockholm måndagen den 11 maj 2020. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, stämmoordförande eller valberedning inför nästkommande års årsstämma kan, senast två månader före årsstämman 2020, vända sig till NCABs styrelseordförande på e-mail: nomination@ncabgroup.comeller post till:

NCAB Group AB
Att: Valberedningen
Mariehällsvägen 37 A
168 65 Bromma, Sweden