03:21:46 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Neodynamics är verksamma inom medicinteknik. Idag är verksamheten inriktad mot att utveckla och kommersialisera produkter för behandling av kritiska sjukdomar. Via egenutvecklad mikropulsteknologi erbjuder bolaget precisionsbehandlingar mot bland annat cancer. Lösningarna används främst vid bröstcancer hos kvinnor. Huvudkontoret ligger i Lidingö.

Kalender

2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Ordinarie utdelning NEOD 0.00 SEK
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-11-19 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning NEOD 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-05 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning NEOD 0.00 SEK
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2021-05-19 13:07:19

NeoDynamics bjuder in aktieägare till ett informationsmöte den 20 maj kl 17.00 där möjlighet kommer att finnas att ställa frågor till företagsledningen inför årsstämman. Mötet sker digitalt via Zoom. Länk mailas till de som anmäler sitt deltagande.

Till följd av pandemin sker deltagande i årsstämman genom poströstning. För att minimera risken för smittspridning kommer ingen möjlighet för fysiskt deltagande att erbjudas aktieägare. Stämman hålls den 26 maj, och poströstning ska ske dessförinnan. Information om årsstämman och röstning finns på bolagets webbplats www.neodynamics.se.

Anmälan till informationsmötet sker till ir@neodynamics.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                        

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). telefon: +46 8 522 79 667, e-post: anna.eriksrud@neodynamics.se

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som arbetar med att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företagets första produkt NeoNavia® som är ett nytt pulsbiopsisystem för ultraljudsledd vävnadsprovtagning har introducerats på marknaden. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning vid Karolinska Institutet i Sverige. NeoNavia® utvärderas för diagnostik av bröstcancer på ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. Pulsbiopsisystemet har använts för vävnadsprovtagning i bröst och lymfkörtlar på över 500 patienter.