16:38:08 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Neola Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot neonatalvård och är en utvecklare av medicinteknisk utrustning. Exempel på produkter som bolaget tillhandahåller till sjukvården inkluderar teknisk övervakning och uppföljning av lungkapaciteten hos tidigt födda spädbarn. Utöver huvudprodukten erbjuds diverse kringprodukter och engångsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet GPX Medical.

Kalender

2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-27 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2022-06-30 09:50:00

Neola Medical AB har förvärvat IP-rättigheter från utvecklingspartnern Beamonics AB avseende den elektronikplattform som är integrerad i bolagets medicintekniska produkt för kontinuerlig lungövervakning, Neola®. Förvärvet innebär att Neola Medical nu kontrollerar samtlig IP för betydelsefulla delar av produkten. 

Beamonics är Neola Medicals strategiska utvecklingspartner för avancerad elektronik. Förvärvet av elektronikplattformen uppgår till 5 miljoner kronor som betalas över 36 månader. Neola Medical får idag fullständiga rättigheter till elektronikplattformen inom sin domän i form av en evig licens. 

- Förvärvet är av strategisk betydelse för Neola Medical då det innebär att vi nu äger rättigheterna till en central del av vår produkt för kontinuerlig lungövervakning. Genom förvärvet stärker vi bolagets IP-portfölj och lägger ytterligare en sten i grunden för att förbereda bolaget för internationell tillväxt och gör oss dessutom till en attraktiv förvärvskandidat, säger Hanna Sjöström, vd på Neola Medical.