12:14:57 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Neola Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot neonatalvård och är en utvecklare av medicinteknisk utrustning. Exempel på produkter som bolaget tillhandahåller till sjukvården inkluderar teknisk övervakning och uppföljning av lungkapaciteten hos tidigt födda spädbarn. Utöver huvudprodukten erbjuds diverse kringprodukter och engångsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet GPX Medical.

Kalender

2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-27 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2022-08-02 16:21:43

Neola Medical AB har beviljats patent i Sverige för en teknisk metod och utrustning som ger förbättrad noggrannhet i den kontinuerliga mätning som görs i Bolagets medicintekniska produkt för lungövervakning, Neola®. Patentet stärker Bolagets konkurrenskraft då skyddet för Neola® utökas.

Patentet, som beviljats i Sverige av Patent och Registreringsverket, skyddar Bolagets uppfinning för kompensering av bakgrundssignaler, vilket förbättrar noggrannheten i mätningarna i Bolagets produkt för kontinuerlig lungövervakning av för tidigt födda barn.

-Patentet är en ny betydelsefull grundsten i vår IP-portfölj och innebär att vi stärker Bolagets konkurrenskraft ytterligare. Det visar dessutom på vår innovationshöjd och förmåga att ständigt utöka skyddet för vår produkt, säger Hanna Sjöström, vd på Neola Medical.