23:15:08 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
Nolato är ett tillverkningsbolag. Bolaget är specialiserade inom utveckling av produkter som baseras på polymera material. Produktportföljen innefattar förpackningslösningar för läkemedel och kosttillskott, delsystem till mobiltelefoner och läsplattor, samt avancerade tekniska produkter till fordonsindustrin. Verksamheten är indelad i ett flertal affärssegment med störst global närvaro inom Europa, Asien och Nordamerika. Kunderna återfinns inom medicinteknik, telekom, fordon och industri.

Kalender

2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-04 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-04 Årsstämma 2019
2020-02-10 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-09 Ordinarie utdelning NOLA B 14.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2018
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 Ordinarie utdelning NOLA B 12.50 SEK
2018-04-24 Årsstämma 2017
2018-04-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-07 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-19 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Kapitalmarknadsdag 2017
2017-04-27 Ordinarie utdelning NOLA B 10.50 SEK
2017-04-26 Årsstämma 2016
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-05 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Ordinarie utdelning NOLA B 10.00 SEK
2016-04-28 Årsstämma 2015
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-28 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kapitalmarknadsdag 2015
2015-07-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-30 Ordinarie utdelning NOLA B 8.50 SEK
2015-04-29 Årsstämma 2014
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-29 Analytiker möte 2014
2014-10-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-29 Bonusutdelning NOLA B 4.00 SEK
2014-04-29 Ordinarie utdelning NOLA B 4.00 SEK
2014-04-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-28 Årsstämma 2013
2014-02-04 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-25 Analytiker möte 2013
2013-10-24 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-10-03 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-07-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-26 Ordinarie utdelning NOLA B 3.50 SEK
2013-04-26 Bonusutdelning NOLA B 2.50 SEK
2013-04-25 Årsstämma 2012
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-25 Analytiker möte 2012
2012-10-24 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-25 Bonusutdelning NOLA B 2.00 SEK
2012-04-25 Ordinarie utdelning NOLA B 3.00 SEK
2012-04-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-24 Årsstämma 2011
2012-02-01 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-28 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-20 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-28 Ordinarie utdelning NOLA B 3.00 SEK
2011-04-28 Bonusutdelning NOLA B 3.00 SEK
2011-04-27 Årsstämma 2010
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-01 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-26 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-21 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-29 Ordinarie utdelning NOLA B 3.00 SEK
2010-04-28 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-01 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-27 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-21 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-28 Ordinarie utdelning NOLA B 2.75 SEK
2009-04-27 Årsstämma
2009-04-27 Kvartalsrapport 2009-Q1
2008-04-29 Ordinarie utdelning NOLA B 3.00 SEK
2007-04-26 Ordinarie utdelning NOLA B 2.40 SEK
2006-04-28 Ordinarie utdelning NOLA B 2.40 SEK
2005-04-28 Ordinarie utdelning NOLA B 1.75 SEK
2004-04-29 Ordinarie utdelning NOLA B 0.80 SEK
2003-05-06 Ordinarie utdelning NOLA B 0.50 SEK
2002-04-10 Ordinarie utdelning NOLA B 0.00 SEK
2001-05-03 Ordinarie utdelning NOLA B 2.00 SEK
2000-04-27 Ordinarie utdelning NOLA B 2.20 SEK
1999-04-27 Ordinarie utdelning NOLA B 1.58 SEK
1998-04-27 Ordinarie utdelning NOLA B 2.63 SEK
1997-04-28 Ordinarie utdelning NOLA B 1.32 SEK
1996-04-25 Ordinarie utdelning NOLA B 1.32 SEK
1995-04-28 Ordinarie utdelning NOLA B 1.10 SEK
1994-06-03 Split NOLA B 1:5
1994-05-09 Ordinarie utdelning NOLA B 3.51 SEK
1993-05-17 Ordinarie utdelning NOLA B 3.07 SEK
2019-07-18 14:00:00
Nolato AB har idag publicerat delårsrapporten för andra kvartalet 2019.
  • Omsättningen uppgick till 1.987 MSEK (2.302)
  • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 233 MSEK (266)
  • EBITA-marginal om 11,7 procent (11,6)
  • Resultat efter skatt var 180 MSEK (204)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 6,82 SEK (7,75)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 178 MSEK (352)
  • Fortsatt stark finansiell ställning

Medical Solutions omsättning ökade till 634 MSEK (562). Justerat för valuta ökade omsättningen med starka 9 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 82 MSEK (73). EBITA-marginalen uppgick till 12,9 procent (13,0).

- Volymerna har ökat inom båda sektorerna Medical Devices och Pharma Packaging och flertalet produktområden har haft en god tillväxt, kommenterar Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist.

Integrated Solutions omsättning minskade till 821 MSEK (1.186), justerat för valuta var det en minskning med 35 procent. Rörelseresultatet (EBITA) minskade till 107 MSEK (140). EBITA-marginalen ökade till mycket starka 13,0 procent (11,8).

- Efter lagerjusteringar inom Vaporiser Heating Products (VHP) under slutet av föregående år och första kvartalet innevarande år har lagersituationen för VHP normaliserats, konstaterar Christer Wahlquist. Tillväxten inom EMC-området har varit mycket god, medan volymerna till mobiltelefoner har varit svaga under kvartalet.

Industrial Solutions omsättning uppgick till 541 MSEK (554), justerat för valuta och koncernstruktur var det en minskning med 3 procent. Rörelseresultatet (EBITA) minskade till 46 MSEK (55) och EBITA-marginalen till 8,5 procent (9,9).

- Den lägre marginalen förklaras av fortsatt ej tillfredsställande effektivitet för en produktionsanläggning samt lägre volymer inom hygienområdet, säger Christer Wahlquist. Genomförda effektiviseringsåtgärder ger successivt en förbättrad marginal.

Nolatos finansiella ställning är fortsatt god, med en soliditet om 47 procent (43) och en finansiell nettotillgång på 190 MSEK (253).

------

För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.

www.nolato.se 

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Nolato AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 14.00 CET.