15:38:28 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-06 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-17 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-29 Ordinarie utdelning ORX 0.00 SEK
2024-04-26 Årsstämma 2024
2024-02-08 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-02 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-26 Extra Bolagsstämma 2023
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-19 Ordinarie utdelning ORX 0.00 SEK
2023-04-18 Årsstämma 2023
2023-01-26 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-22 Ordinarie utdelning ORX 0.00 SEK
2022-04-21 Årsstämma 2022
2022-01-27 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-03 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-14 Ordinarie utdelning ORX 0.00 SEK
2021-04-13 Årsstämma 2021
2021-01-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-19 Extra Bolagsstämma 2020
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-17 Ordinarie utdelning ORX 0.00 SEK
2020-04-16 Årsstämma 2020
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-11 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-02 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-14 Ordinarie utdelning ORX 0.00 SEK
2019-04-11 Årsstämma 2019
2019-01-30 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-11 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-13 Ordinarie utdelning ORX 0.00 SEK
2018-04-12 Årsstämma 2018
2018-01-25 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-19 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-11 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-20 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-07 Ordinarie utdelning ORX 0.00 SEK
2017-04-06 Årsstämma 2017
2017-01-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-20 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-12 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-21 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-18 Ordinarie utdelning ORX 0.00 SEK
2016-04-15 Årsstämma 2016
2016-01-28 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-22 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-10 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-23 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-16 Ordinarie utdelning ORX 0.00 SEK
2015-04-15 Årsstämma 2015
2015-01-29 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-22 Analytiker möte 2014
2014-10-22 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-11 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-25 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-16 Ordinarie utdelning ORX 0.00 SEK
2014-04-15 Årsstämma 2014
2014-01-30 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-23 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-06 Extra Bolagsstämma 2013
2013-07-12 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-26 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-12 Ordinarie utdelning ORX 0.00 SEK
2013-04-11 Årsstämma 2013
2013-03-13 15-7 2013
2013-01-31 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-21 15-7 2012
2012-07-13 Extra Bolagsstämma 2012
2012-07-12 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-03 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-12 Ordinarie utdelning ORX 0.00 SEK
2012-04-11 Årsstämma 2012
2012-01-31 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-09 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-10 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-04 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-08 Ordinarie utdelning ORX 0.00 SEK
2011-04-07 Årsstämma 2011
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2011-02-16 Extra Bolagsstämma 2011
2010-11-10 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-05 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-22 Ordinarie utdelning ORX 0.00 SEK
2010-04-21 Årsstämma 2010
2010-02-17 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-10 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-21 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-06 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-24 Ordinarie utdelning ORX 0.00 SEK
2009-04-23 Årsstämma 1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Orexo utvecklar läkemedel och digitala terapier som fyller behov inom framför allt området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter, där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv®, för behandling av opioidberoende. Huvudkontoret, där forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.
2023-10-26 16:05:00

Stockholm, den 26 oktober 2023

Val av ny styrelseledamot

Extra bolagsstämman i Orexo AB (publ) den 26 oktober 2023 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter. Till ny styrelseledamot valdes Robin Evers. Vidare entledigades styrelseledamoten Henrik Kjær Hansen, som meddelat att han avser avgå ur styrelsen i samband med extra bolagsstämman.

Ersättning till styrelsen

Bolagsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att de styrelse- och utskottsarvoden som beslutades av årsstämman den 18 april 2023 fortsatt ska gälla och, i tillämpliga fall, fördelas pro rata i förhållande till respektive bolagsstämmas val av styrelseordförande respektive styrelseledamot. Robin Evers ska inte erhålla det utökade styrelsearvodet avsett för förvärv av aktier i Orexo.

Fullständiga förslag avseende extra bolagsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Orexos hemsida, www.orexo.se.

Styrelsen
 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ)
Lena Wange, IR & Communications Director
Tel: 018780 88 00
Email: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området psykisk ohälsa och beroendesjukdomar. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Totala nettoomsättningen 2022 uppgick till SEK 624 miljoner och antalet anställda till 126. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på X (tidigare Twitter), LinkedIn och YouTube.