19:41:03 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Orexo är ett läkemedelsbolag. Bolaget är idag specialiserade inom forskning och utvecklinga av läkemedel som baseras på drug-delivery teknologi. Läkemedlena är särskilt inriktade mot opioidberoende och smärta. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten Zubsolv® för underhållsbehandling på den amerikanska marknaden. Störst verksamhet återfinns inom Europa och Nordamerika. Orexos huvudkontor är beläget i Uppsala.

Kalender

2020-11-14 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-17 Ordinarie utdelning ORX 0.00 SEK
2020-04-16 Årsstämma 2019
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-11 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-02 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-14 Ordinarie utdelning ORX 0.00 SEK
2019-04-11 Årsstämma 2018
2019-01-30 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-11 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-13 Ordinarie utdelning ORX 0.00 SEK
2018-04-12 Årsstämma 2017
2018-01-25 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-19 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-11 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-20 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-07 Ordinarie utdelning ORX 0.00 SEK
2017-04-06 Årsstämma 2016
2017-01-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-20 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-12 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-21 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-18 Ordinarie utdelning ORX 0.00 SEK
2016-04-15 Årsstämma 2015
2016-01-28 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-22 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-10 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-23 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-16 Ordinarie utdelning ORX 0.00 SEK
2015-04-15 Årsstämma 2014
2015-01-29 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-22 Analytiker möte 2014
2014-10-22 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-11 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-25 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-16 Ordinarie utdelning ORX 0.00 SEK
2014-04-15 Årsstämma 2013
2014-01-30 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-23 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-06 Extra Bolagsstämma 2013
2013-07-12 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-26 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-12 Ordinarie utdelning ORX 0.00 SEK
2013-04-11 Årsstämma 2012
2013-03-13 15-7 2013
2013-01-31 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-21 15-7 2012
2012-07-13 Extra Bolagsstämma 2012
2012-07-12 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-03 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-12 Ordinarie utdelning ORX 0.00 SEK
2012-04-11 Årsstämma 2011
2012-01-31 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-09 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-10 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-04 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-08 Ordinarie utdelning ORX 0.00 SEK
2011-04-07 Årsstämma 2010
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2011-02-16 Extra Bolagsstämma 2011
2010-11-10 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-05 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-22 Ordinarie utdelning ORX 0.00 SEK
2010-04-21 Årsstämma 2009
2010-02-17 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-10 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-21 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-06 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-24 Ordinarie utdelning ORX 0.00 SEK
2009-04-23 Årsstämma
2020-03-25 21:00:00

Uppsala - 25 mars, 2020. Orexo AB (publ) har återköpt 14 procent av bolagets, egna, utestående, icke säkerställda, företagsobligationer till ett nominellt belopp om SEK 40.500.000 genom flera köp i marknaden. Återköpet avser obligationer med ISIN SE0010494450, vilka har ett utestående nominellt belopp om SEK 292.500.000, inklusive den av Orexo återköpta volymen.

 

De icke säkerställda företagsobligationerna löper med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 3 månader plus 4,50 procent och förfaller i november 2021. Det genomsnittliga volymvägda återköpspriset motsvarar 97,26 procent av företagsobligationernas nominella belopp.

 

Syftet med återköpet är att optimera Orexos kapitalstruktur, säkerställa en bra placering av Orexos likviditet och dra nytta av den, för närvarande starka, amerikanska dollarn. Återköpet har möjliggjorts genom Orexos starka kassaposition och att den allra största delen av bolagets likvida medel är placerade i amerikanska dollar. Efter återköpet uppgår Orexos innehav av egna icke säkerställda företagsobligationer till ett nominellt belopp om SEK 40.500.000.

 

För mer information vänligen kontakta:

 

Orexo AB (publ.)                   

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef                             

Tel: 018 780 88 00                                                                                               

Email: ir@orexo.com                                                                                        

 

Lena Wange, IR & Communications Manager

Tel: 018 780 88 00

Email: ir@orexo.com

 

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala behandlingar som fyller ett viktigt behov inom framför allt området missbruk och beroende. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv® för behandling av opioidberoende. Totala nettoomsättningen 2019 uppgick till SEK 845 miljoner och antalet anställda till 127. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

 

För mer information om Orexo och kapitalmarknadsdagen, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter (#OrexoCMD20), @orexoabpubl,LinkedIn och YouTube.

 

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2020, kl 21:00.