18:28:13 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Oscar Properties är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget förvärvar, utvecklar och säljer fastigheter med centrrala lägen runtom Stockholmsområdet. Bolagets vision är att vara en långsiktig aktör samt bidra med kunskap inom omvandlingsprojekt och nyproduktion av bostäder. Förutom privata bostadsrätter utför bolaget omvandling av industri-, kontors- och skolbyggnader. Oscar Properties etablerades 2004 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-22 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning OP 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2019
2020-05-12 Kvartalsutdelning OP PREF 0.00 SEK
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-04 Kvartalsutdelning OP PREFB 0.00 SEK
2020-02-04 Kvartalsutdelning OP PREF 0.00 SEK
2019-11-13 Kvartalsutdelning OP PREF 0.00 SEK
2019-11-13 Kvartalsutdelning OP PREFB 0.00 SEK
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-08 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-15 Kvartalsutdelning OP PREF 0.00 SEK
2019-08-15 Kvartalsutdelning OP PREFB 0.00 SEK
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 Ordinarie utdelning OP 0.00 SEK
2019-05-03 Kvartalsutdelning OP PREF 0.00 SEK
2019-05-03 Kvartalsutdelning OP PREFB 0.00 SEK
2019-05-02 Årsstämma 2018
2019-02-18 Bokslutskommuniké 2018
2019-02-04 Kvartalsutdelning OP PREF 5.00 SEK
2019-02-04 Kvartalsutdelning OP PREFB 12.50 SEK
2018-11-02 Kvartalsutdelning OP PREF 5.00 SEK
2018-11-02 Kvartalsutdelning OP PREFB 12.50 SEK
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-02 Kvartalsutdelning OP PREFB 12.50 SEK
2018-08-02 Kvartalsutdelning OP PREF 5.00 SEK
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsutdelning OP PREF 5.00 SEK
2018-05-03 Kvartalsutdelning OP PREFB 12.50 SEK
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Ordinarie utdelning OP 0.00 SEK
2018-04-18 Årsstämma 2017
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-02 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75 SEK
2018-02-02 Kvartalsutdelning OP PREF 5.00 SEK
2017-11-27 Halvårsutdelning OP 0.75 SEK
2017-11-02 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75 SEK
2017-11-02 Kvartalsutdelning OP PREF 5.00 SEK
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-03 Kvartalsutdelning OP PREF 5.00 SEK
2017-08-03 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75 SEK
2017-07-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Halvårsutdelning OP 0.75 SEK
2017-05-04 Kvartalsutdelning OP PREF 5.00 SEK
2017-05-04 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75 SEK
2017-04-28 Årsstämma 2016
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-10 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-02 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75 SEK
2017-02-02 Kvartalsutdelning OP PREF 5.00 SEK
2017-01-12 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-22 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-11-03 Kvartalsutdelning OP PREF 5.00 SEK
2016-11-03 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75 SEK
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-04 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75 SEK
2016-08-04 Kvartalsutdelning OP PREF 5.00 SEK
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-03 Kvartalsutdelning OP PREF 5.00 SEK
2016-04-21 Ordinarie utdelning OP 0.30 SEK
2016-04-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-20 Årsstämma 2015
2016-03-16 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2016-02-04 Kvartalsutdelning OP PREF 5.00 SEK
2015-11-11 Kapitalmarknadsdag 2015
2015-11-04 Kvartalsutdelning OP PREF 5.00 SEK
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-30 Extra Bolagsstämma 2015
2015-07-15 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-29 Ordinarie utdelning OP 0.00 SEK
2015-04-28 Årsstämma 2014
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-29 Årsstämma 2013
2014-01-16 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-09 Extra Bolagsstämma 2013
2013-11-15 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2020-05-28 23:00:00

Under det första kvartalet har Oscar Properties fokuserat på att driva projekt under pågående produktion med Helix, Norra Tornen, i spetsen. Projektet Unité i Norra Djurgårdsstaden är upptagen igen och vi räknar med att produktionsstart sker under andra kvartalet och att fastigheterna ska vara färdigställda under hösten 2020. Vi har varit snabba på att ändra och anpassa vår affär efter de nya förutsättningarna och bolaget har ett duktigt och lojalt team som arbetar hårt och flexibelt.

Utdrag ur vd Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten.

PERIODEN JANUARI-MARS 2020
 • Nettoomsättningen uppgick till 108,3 mkr (443,4).

 • Rörelseresultatet uppgick till -22,3 mkr (-34,6).

 • Periodens resultat uppgick till -33,7 mkr (-66,0).

 • Resultat per stamaktie uppgick till -0,18 kronor (-3,10).

 • Likvida medel uppgick till 36,5 mkr (70,7).

 • Antalet sålda bostäder uppgick till 1 (20).

 • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 184 (580).

 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (0).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
 • Oscar Properties har den 18 mars 2020 ingått avtal om försäljning av tre tomter på Dalarö till en extern köpare för en överenskommen köpeskilling om 5 MSEK, samt för en tilläggsköpeskilling om ytterligare 16 MSEK
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
 • Oscar Properties beslutar om att ändra redovisningsprinciper avseende konsolidering av bostadsrättsföreningar, innebärande att bostadsrättsföreningar kommer att konsolideras i Oscar Properties räkenskaper från och med den 1 januari 2020 och att omräkningstal kommer att publiceras.

 • Oscar Properties meddelar att Finansinspektionen beslutat att skriva av ärendet om hur Oscar Properties har redovisat fastighetsutveckling genom bostadsrättsföreningar.

 • Oscar Properties beslutar att reservera för upparbetade kostnader i projekt Gasklockan om 182 mkr, samt nedskrivningar om 125 mkr avseende projektportföljen, vilket görs i årsredovisningen för 2019.

 • Oscar Properties erhåller besked från Länsstyrelsen att inga kvarstående hinder finns avseende bygglovet i Planiafastigheten och att bygglovet därmed vinner laga kraft.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.oscarproperties.se