09:09:14 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Prostatype Genomics är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicintekniska gentester som används för identifiering, analys och vidare uppföljning av prostatacancer. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro inom den nordiska marknaden.

Kalender

2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-17 Ordinarie utdelning PROGEN 0.00 SEK
2021-06-16 Årsstämma 2021
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-12-21 07:00:00

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") kan idag meddela att Bolaget för första gången har fakturerat sina samarbetspartners på de prioriterade marknaderna i Tyskland (Universitätsklinikum Frankfurt) och Kina (Rendong Medical).

Prostatype Genomics VD Fredrik Persson kommenterar:

"Det är med stor tillfredställelse som vi idag kan meddela att vi har fakturerat våra första kunder i Tyskland respektive Kina och därmed uppnått två centrala milstolpar enligt plan. Storleken på leveranserna och de fakturerade beloppen, motsvarande cirka 325.000 SEK, är inte i sig signifikanta, men dessa första beställningar representerar ett viktigt genombrott för Bolaget som tydligt demonstrerar att det finns en efterfrågan för Prostatype på dessa prioriterade marknader där produkten fyller ett viktigt behov för sjukvård och patienter.

Det finns ett uttalat stort globalt behov att på ett bättre sätt kunna prognosticera en diagnostiserad prostatacancer, vilket avspeglas i intresset för Prostatype från våra kontakter med potentiella partners. Bolaget har nu gått in i sin kommersiella fas och organisationen befinner sig i stark utveckling. Trots de utmaningar som Covid-19 medför fortsätter Bolaget med stabil kurs mot de övergripande målsättningar som har definierats och kommunicerats för att fortsätta etableringen av vår internationella närvaro.

Bolagets fokus fortsätter nu primärt med utbyggnaden av vårt distributörsnätverk i EMEA tillsammans med kvalificerade och relevanta partners. Det är vår målsättning är att under de närmsta kvartalen kunna presentera ytterligare strategiska avtal för att förstärka vår marknadsnärvaro på de marknader där vi vill vara etablerade."