23:50:23 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Prostatype Genomics är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicintekniska gentester som används för identifiering, analys och vidare uppföljning av prostatacancer. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro inom den nordiska marknaden.

Kalender

2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 Ordinarie utdelning PROGEN 0.00 SEK
2022-06-02 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-17 Ordinarie utdelning PROGEN 0.00 SEK
2021-06-16 Årsstämma 2021
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2022-05-05 15:00:00

Prostatype Genomics AB meddelar idag att årsredovisning för räkenskapsåret 2021 har publicerats. Årsredovisningen bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.prostatypegenomics.com 

OM PROSTATYPE GENOMICS

Bolaget är resultatet av över femton års forskningsarbete inom prostatacancerns genomik. Bolaget grundades 2007 som en avknoppning från Cancer Center Karolinska (Karolinska Institutet, Stockholm). Resultatet blev utvecklandet av den idag CE-märkta och marknadsklara produkten Prostatype® Test System. Prostatype® är ett test för prognostisering av prostatacancer som har utvecklats för att tillhandahålla den kompletterande information som ofta krävs för att välja den optimala behandlingsstrategin för varje patient. Testet analyserar genernas uttryck i cancerceller från prostatavävnad och som i kombination med en avancerad algoritm och dataanalys ger beslutsstöd för optimal behandling av enskilda patienter när prostatacancer har bekräftats. Med hjälp av AI- teknik (artificiell intelligens) gör Prostatype Genomics gentest det möjligt att bättre prognosticera prostatacancern och kategorisera patientens tillstånd i olika risktyper. På detta vis kan testet reducera risken för över- eller underbehandling, vilket i många fall leder till stora besvär för patienten. Prostatype® är i dagsläget det enda gentestet för prostatacancer som finns tillgängligt i kit-format.

Produkten är skalbar i volym tack vare den algoritm som ligger till grund för testet.