09:00:02 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Prostatype Genomics är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicintekniska gentester som används för identifiering, analys och vidare uppföljning av prostatacancer. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro inom den nordiska marknaden.

Kalender

2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-17 Ordinarie utdelning PROGEN 0.00 SEK
2021-06-16 Årsstämma 2021
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2021-08-24 10:15:00

-Resultat av studie från Skånes universitetssjukhus utvald att presentera under American Urology Congress 2021

American Urology Association 2021 är det största och viktigaste mötet för urologer i världen, och Prostatype Genomics är mycket stolta över att att vår poster på den kliniska valideringsstudien i Skåne avseende P-Score  har valts ut för att presenteras.

Lidi Xu, teknikchef på Prostatype Genomics kommenterar "Vi är mycket glada över denna nominering, över- och underbehandling av patienter med prostatacancer är vanligt och ett stort problem för vården i allmänhet, men framför allt för patienterna . Att få presentera och diskutera Prostatype® och P-score inför världens ledande urologer är ett utmärkt tillfälle att hjälpa till att optimera riskbedömningen av prostatacancer ".

Studie från Skånes universitetssjukhus

Studien "P -score baserad på tre embryonala stamcellsgener förbättrar prognostisk utvärdering för metastasering och död vid prostatacancer - en retrospektiv valideringsstudie" omfattade en kohort av 716 patienter diagnostiserade med PCa med hjälp av kärnnålsbiopsi, från januari 2008 till december 2010 på Skåne Universitetssjukhus, med uppföljningstid 8-10 år efter diagnos. Detta är första gången studiens resultat presenteras baserat på betygssystemet ISUP. P-score har visat betydligt bättre förutsägelseförmåga för prostatacancer-specifik död och metastasering än EAU-riskklassificering. Totalt omklassificerades 30% av patienterna till lägre riskgrupper medan 4% av patienterna till högre riskgrupper jämfört med EAU -riskklassificeringen, vilket innebär att behandlingsbeslutet ändras.Fredrik Persson, VD för Prostatype Genomics, kommentarer; "Vi är mycket stolta över detta erkännande, att bli utvalda av ledande experter att presentera inför de bästa urologerna i världen är ett fantastiskt tillfälle och en bekräftelse för potentialen i Prostatype® -testet".

 

Om Prostatype® och P-score

Prostatype Genomics P-score är en algoritm som innehåller tre geners signatur och tre kliniska parametrar. Genom att kombinera traditionella kliniska riskfaktorer med prognostiska biomarkörer härledda från den ursprungliga prostatabiopsin erbjuder Prostatype®-testsystemet en P-score, vilket förbättrar prognostisk utvärdering kraftigt, och ger viktig input i behandlingsbedömningen.