22:47:50 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Raybased är en teknisk utvecklare av trådlösa system som används vid övervakning, styrning och optimering av elektriska funktioner i fastigheter. Tekniken utgår utifrån en plattform särskilt anpassad för avancerad fastighetsautomation. Genom systemet kan användaren styra värme, ventilation, belysning och övriga säkerhetsfunktioner. Bolaget etablerades 2011 och har huvudkontor i Västra Frölunda.

Kalender

2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-13 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-31 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-11 Ordinarie utdelning RBASE 0.00 SEK
2019-03-08 Årsstämma 2018
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-30 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-05 Ordinarie utdelning RBASE 0.00 SEK
2018-03-02 Årsstämma 2017
2018-01-17 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-28 Ordinarie utdelning RBASE 0.00 SEK
2017-04-27 Årsstämma 2016
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-28 Ordinarie utdelning RBASE 0.00 SEK
2016-04-27 Årsstämma 2015
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2019-08-13 16:18:48

Lennart Olving, styrelseordförande i Raybased AB, redogjorde för bakgrunden till beslutsförslagen på den extra bolagsstämman.

Vid stämman fattades följande beslut:
  • Emission av konvertibler.

Vid dagens stämma godkändes enhälligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av konvertibler.

För mer information, v v  se Kallelse till extra bolagsstämma distribuerad 2019-07-30, alternativt kontakta:

Jonas Almquist  
VD, Raybased AB (publ) 
Telefon: +46 702 58 38 88 
jonas.almquist@raybased.com 

Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 703 19 48 00 
lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida
IoT-tjänster. Raybased gör fastigheter smarta, enkelt. www.raybased.com 
Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com