09:31:08 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorIndustri
IndustriFordon
Safe at Sea är en utvecklare av SAR system, som står för Search and Rescue System. I produktsortimentet ingår produkter som exempelvis vattenskotrar, höj- och sänkbara ställningar och släpvagnar. Produkterna används huvudsakligen bland räddningstjänster, där Safe at Sea idag innehar verksamhet på global nivå. Huvudkontoret ligger i Hisings Backa.

Kalender

2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-16 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-31 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2019-05-23 Årsstämma 2018
2019-04-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2018-05-24 Årsstämma 2017
2018-04-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2016
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Årsstämma 2015
2016-05-13 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2014
2015-04-30 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-01-30 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-31 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2014-02-27 Årsstämma 2013
2014-01-31 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-31 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-07-24 Split SAFE 50:1
2013-07-01 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2013-06-28 Årsstämma 2012
2013-04-30 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-01-31 Bokslutskommuniké 2012
2012-06-28 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-04-04 Extra Bolagsstämma 2012
2012-03-30 Kvartalsrapport 2012-Q2
2011-12-20 Kvartalsrapport 2012-Q1
2011-11-25 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2011-11-24 Årsstämma 2011
2011-09-27 Bokslutskommuniké 2011
2011-06-28 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-03-29 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-01-13 Kvartalsutdelning SAFE 0.00 SEK
2011-01-12 Årsstämma 2010
2010-12-23 Kvartalsrapport 2011-Q1
2010-09-27 Bokslutskommuniké 2010
2010-06-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-03-29 Kvartalsrapport 2010-Q2
2009-12-28 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-11-20 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2018-10-31 17:19:56

Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett mot närmast motsvarande period år 2017. Safe at Sea AB:s räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

Koncern - Delårsperioden (jan-SEPT) 2018
  •  Nettoomsättningen uppgick till 7 981 tkr (8 808 tkr)
  •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 751 tkr (-2 382 tkr)
  •  Resultat per aktie uppgick till -0,547 kr (-0,744 kr)
Koncern - TREDJE kvartalet (JULI-SEPT) 2018
  •  Nettoomsättningen uppgick till 2 114 tkr (1 845 tkr)
  •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -955 tkr (-938 tkr)
  •  Resultat per aktie uppgick till -0,307 kr (-0,293 kr)

VD:s kommentarer

Alla vet vi att det tar tid att bygga en stabil plattform för långsiktig tillväxt och lönsamhet och det handlar i grunden om att våga och orka vara tålmodiga i våra satsningar.

Den största utmaningen för Safe at Sea, har varit de långa ledtiderna i säljprocesserna som historiskt har gjort att bolagets verksamhet har varit mer reaktiv istället för planerat proaktiv.

Detta har inneburit en hämmande och för oss oacceptabel påverkan på bolagets utveckling och lönsamhet. Det var därför som bolagets styrelse och ledning i början av 2016 initierade ett utvecklingsprogram, för att lyfta bolaget. Ett arbete som nuvarande styrelse intensifierat med konkreta målsatta aktiviteter i ett s.k. turn around arbete. Aktiviteterna är fokuserade på att möta rätt kundbehov med rätt produkt. Att sätta tydliga mål för lönsamhet och kontrollerad tillväxt.

Programmet innefattade att stärka försäljningsorganisationen, så vi kan bearbeta fler kunder på utvalda marknader. Att bredda och anpassa vårt produktprogram samt skapa förutsättningar för en effektiv skalbar produktion. Det innebar också att vidareutveckla vår marknadsföring och våra marknadsföringskanaler men också att tillföra kapital för utvecklingsprogrammet

Allt det har vi nu gjort och trots att tagit längre tid och kostat mer än önskvärt är vi nu framme på upploppet. Försäljningsorganisationen går för högtryck, vår marknad har vuxit till att omfatta kund-er i över 20 länder. Vi har breddat vår produktportfölj och kommer inom kort att lansera ytterligare nyheter som t.ex. SAFERUNNER™. Bolagets styrelse har stärkts och en ny vd ska rekryteras.
Vi har en kostnadseffektiv anpassnings- och skalbar produktion i ändamålsenliga lokaler.  

Hur är det då med de utdragna säljprocesserna? Bolaget har idag en offertstock värd närmare 50 mkr som är ständigt växande. Som ett resultat av det intensiva sälj- och marknadsföringsarbetet vi bedriver, så har offertstocken vuxit med ca 20 %, bara det senaste kvartalet. Till det kommer det nya och större förfrågningar från nya kunder i nya länder. I tillägg till nytillskotten så har lejonparten av de offerter vi har ute, planerade avslut under 2019.

Förutsättningarna har, som jag ser det, i alla fall aldrig sett bättre ut än de gör nu. Med genom-förande av nyemission som grundplatta. Med en mogen och växande offertstock. Förstärkning av styrelse och ledning. Rekrytering av ny vd för att kunna driva realiseringen av bolagets tillväxtagenda. Jag vill säga att det ser ut som bättre tider stundar för oss alla som engagerar oss i Safe at Sea.

Kaj Lehtovaara, VD