09:31:46 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorIndustri
IndustriFordon
Safe at Sea är en utvecklare av SAR system, som står för Search and Rescue System. I produktsortimentet ingår produkter som exempelvis vattenskotrar, höj- och sänkbara ställningar och släpvagnar. Produkterna används huvudsakligen bland räddningstjänster, där Safe at Sea idag innehar verksamhet på global nivå. Huvudkontoret ligger i Hisings Backa.

Kalender

2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-16 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-31 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2019-05-23 Årsstämma 2018
2019-04-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2018-05-24 Årsstämma 2017
2018-04-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2016
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Årsstämma 2015
2016-05-13 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2014
2015-04-30 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-01-30 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-31 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2014-02-27 Årsstämma 2013
2014-01-31 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-31 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-07-24 Split SAFE 50:1
2013-07-01 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2013-06-28 Årsstämma 2012
2013-04-30 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-01-31 Bokslutskommuniké 2012
2012-06-28 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-04-04 Extra Bolagsstämma 2012
2012-03-30 Kvartalsrapport 2012-Q2
2011-12-20 Kvartalsrapport 2012-Q1
2011-11-25 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2011-11-24 Årsstämma 2011
2011-09-27 Bokslutskommuniké 2011
2011-06-28 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-03-29 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-01-13 Kvartalsutdelning SAFE 0.00 SEK
2011-01-12 Årsstämma 2010
2010-12-23 Kvartalsrapport 2011-Q1
2010-09-27 Bokslutskommuniké 2010
2010-06-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-03-29 Kvartalsrapport 2010-Q2
2009-12-28 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-11-20 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2019-02-28 15:19:57

Jämförelser i rapporten har, om inte annat anges, skett med helårsbokslutet. Safe at Sea AB's räkenskapsår är kalenderår (jan-dec)

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018 

Jämförelser i rapporten har, om inte annat anges, skett med helårsbokslutet perioden 1 januari -

31 december för verksamhetsåret 2017. Safe at Sea AB's räkenskapsår är kalenderår (jan-dec). 

Koncern - Perioden oktober-december 2018 
 •  Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 3 119 tkr (483 tkr) 
 •  Rörelseresultatet uppgick till - 181 tkr (-1 573 tkr)  
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,047 kr (-0,53 kr)  
 •  Bruttovinstmarginalen uppgick till 58,1% (92,5%)  
 •  Soliditeten uppgick till 66,5% (51,7%) 
 •  Kassalikviditeten uppgick till 183,8% (134%) 
Moderbolag - Perioden oktober-december 2018 
 •  Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 3119 tkr (201 tkr) 
 •  Rörelseresultatet uppgick till -159 tkr (-1 506 tkr)  
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,042 kr (-0,51kr)  
 •  Bruttovinstmarginalen uppgick 58,1 % (89,7 %) 
 •  Soliditeten uppgick till 66,6% (51,8%) 
 •  Kassalikviditeten uppgick till 181,3% (132%) 
Koncern - Räkenskapsåret 2018-01-01 till 2018-12-31 
 •  Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 10 950 tkr (13 741 tkr) 
 •  Rörelseresultatet uppgick till -1 924 tkr (-4 055 tkr) 
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,436 kr (-1,28 kr) 
 •  Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,6 % (67,9%) 
 •  Soliditeten uppgick till 66,5% (51,7%) 
 •  Kassalikviditeten uppgick till 183,9% (134%) 
Moderbolag - Räkenskapsåret 2018-01-01 till 2018-12-31  
 • Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 10 950 tkr (11 918 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 902 tkr (-4 054 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick -0,431 kr (-1,28 kr)
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,6 % (60,5 %)
 • Soliditeten uppgick till 66,6% (51,8%)
 • Kassalikviditeten uppgick till 181,4% (132%)

VD:s kommentar  

Bokslutskommunikén för 2018 års räkenskaper blir min första publika rapport som vd för Safe at Sea AB. Då jag tillträdde i februari 2019 så har jag till högst begränsad del varit delaktig i 2018 års verksamhet. Dock har jag med stor nyfikenhet följt utvecklingen och de aktiviteter man genomfört under ledning av tidigare vd, Kaj Lehtovaara. Fokus för mig och bolaget ligger nu på 2019; året då vi genom en väl genomtänkt strategi och smarta aktiviteter ska leverera ett positivt resultat. Vi har en stark organisation med kompetens och engagemang som genomsyrar hela bolagets process, från styrelsens strategiska arbete till överlämnandet av färdigproducerad båt.

Verksamhetsåret 2018 visade på en resultatförbättring om drygt 50 procent jämfört med tidigare år.

Ett resultat av ökad försäljning inom service & reparation, personlig utrustning och utbildning, i kombination med ytterligare effektiviseringar inom produktion. Vår marknad präglas fortfarande av upphandlingar som tenderar att ta lång tid och förskjuta affärer framåt i tiden. Att vi drabbas av långa ledtider är sedan tidigare en utmaning och en konsekvens av att kunderna ofta är myndigheter eller andra större organisationer.

Vi börjar se allt fler större förfrågningar och upphandlingar, vilket indikerar att de omfattande sälj- och marknadssatsningar som tynger resultatet också börjar ge effekt. Satsningarna på försäljning kommer att fortsätta med syftet att bygga en större och mer omfattande offertbank, där vi med en differentierad produktportfölj på ett ännu bättre sätt kommer att kunna möta kundernas önskemål vad gäller prestanda och pris, och stärka bolagets orderingång.

Styrelsen formulerade under hösten 2018 en tydlig tillväxtagenda, som brutits ner till en för bolaget mycket konkret handlingsplan. Arbetet med att genomföra aktiviteterna inleddes under kvartal fyra och har under 2019 intensifierats. Vi kommer under 2019 arbeta för att:
 • Etablera en effektiv produktionsapparat med högre beläggning och alternativa intäkter.
 • Utveckla och lansera en bredare produktportfölj med fler RUNNER-varianter.
 • Mer fokuserad försäljning genom att utveckla distributörsnätverket.
 • Bygga en stor och fortsatt växande offertstock.
 • Utveckling av ElecoRunner, en miljöanpassad räddningsfarkost med en helt elektrisk, tyst och avgasfri drivlina.

Jag är övertygad om att vi har förutsättningarna för att leverera ett positivt resultat under 2019.

Henrik Hartman, vd