09:36:23 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorIndustri
IndustriFordon
Safe at Sea är en utvecklare av SAR system, som står för Search and Rescue System. I produktsortimentet ingår produkter som exempelvis vattenskotrar, höj- och sänkbara ställningar och släpvagnar. Produkterna används huvudsakligen bland räddningstjänster, där Safe at Sea idag innehar verksamhet på global nivå. Huvudkontoret ligger i Hisings Backa.

Kalender

2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-16 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-31 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2019-05-23 Årsstämma 2018
2019-04-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2018-05-24 Årsstämma 2017
2018-04-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2016
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Årsstämma 2015
2016-05-13 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2014
2015-04-30 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-01-30 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-31 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2014-02-27 Årsstämma 2013
2014-01-31 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-31 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-07-24 Split SAFE 50:1
2013-07-01 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2013-06-28 Årsstämma 2012
2013-04-30 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-01-31 Bokslutskommuniké 2012
2012-06-28 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-04-04 Extra Bolagsstämma 2012
2012-03-30 Kvartalsrapport 2012-Q2
2011-12-20 Kvartalsrapport 2012-Q1
2011-11-25 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2011-11-24 Årsstämma 2011
2011-09-27 Bokslutskommuniké 2011
2011-06-28 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-03-29 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-01-13 Kvartalsutdelning SAFE 0.00 SEK
2011-01-12 Årsstämma 2010
2010-12-23 Kvartalsrapport 2011-Q1
2010-09-27 Bokslutskommuniké 2010
2010-06-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-03-29 Kvartalsrapport 2010-Q2
2009-12-28 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-11-20 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2019-04-29 16:25:40

Styrelsen formulerade under hösten 2018 en tydlig tillväxtagenda och denna har brutits ner till konkreta åtgärder i vår handlingsplan. Vi har under första kvartalet startat och i vissa delar också lyckats genomföra åtgärder. Vi håller ett bra tempo i genomförandet av aktiviteterna vilket gör att jag är fortsatt optimistisk om att 2019 ska bli ett positivt år.

Safe at Sea AB (publ)  

Org.nr 556713-7947

Delårsrapport för perioden jan-mars 2019

Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett mot närmast motsvarande period år 2018. Safe at Sea AB:s räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

Koncern - första kvartalet (jan-mars) 2019
 •  Nettoomsättningen uppgick till 1 424 tkr (2 550 tkr)
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 534 tkr (-430 tkr)
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,341 kr (-0,131 kr)
 •  Soliditet 47,7% (41,1%)
 •  Kassalikviditet 83,2% (41,6%)
Moderbolag- första kvartalet (jan-mars) 2019
 •  Nettoomsättningen uppgick till 1 424 tkr (2 550 tkr)
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 533 tkr (-419 tkr)
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,341 kr (-0,131 kr)
 •  Soliditet 47,7% (40,9%)
 •  Kassalikviditet 81,4% (40,1%)

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och där till hörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Bolaget har sitt säte i Göteborg och listades på AktieTorget den 10 januari 2008.

VD:s kommentarer

Styrelsen formulerade under hösten 2018 en tydlig tillväxtagenda och denna har brutits ner till konkreta åtgärder i vår handlingsplan. Vi har under första kvartalet startat och i vissa delar också lyckats genomföra åtgärder. Vi håller ett bra tempo i genomförandet av aktiviteterna vilket gör att jag är fortsatt optimistisk om att 2019 ska bli ett positivt år.

Vi har under perioden drabbats av utdragna säljprocesser, och de avslut som vi väntade har skjutits fram. För första kvartalet så redovisar bolaget ett negativt resultat om -1 533 KKR (2018: -419 KKR). De utdragna säljprocesserna är för alla oss i Safe at Sea frustrerande. Det är dock glädjande att vi inte har tappat några offerter utan bibehåller offertstockens storlek och kvalitet. Vi har i tidigare rapporter beskrivit problematiken med att vår marknad präglas av långa ledtider, vilket för oss innebär perioder av lägre sysselsättningsgrad. För att hantera situationen så har vi initierat ett nytt tjänsteområde inom marina reparationer och service, där vi under första kvartalet har lyckats etablera samarbeten med befintliga marina verkstäder och försäkringsbolag med Storgöteborg som upptagningsområde. Det nya tjänsteområdet kommer att generera intäkter och öka sysselsättningsgraden.

Vi har under första kvartalet intensifierat samtalen med distributörer på nya marknader och vi skrev i mars ett nytt spännande distributörsavtal med WR Leading, ett kinesiskt bolag med fokus på högkvalitativ livräddningsutrustning för den marina sektorn. Tidigt in på andra kvartalet så skrev vi också avtal med Alkhorayef Commercial Group i Saudiarabien. Båda dessa avtal bedömer vi kommer vara mycket positiva för oss och ge oss en aktiv närvaro på dessa intressanta marknader.

Under första kvartalet har vi genomfört framgångsrika tester av vårt SafeRunner-system, som är ett komplement till vår befintliga produktportfölj. SafeRunner är en kostnadseffektiv instegsmodell för de som inte opererar i de mest extrema operativa miljöerna. De som följer Safe at Sea i sociala medier har under mars kunnat följa delar av den digitala lanseringen, som följdes upp med välbesökta produktlanseringar i Norge, Horten (9:e april) och Sverige, Göteborg (11:e april).

Ytterligare ett mycket intressant projekt är att försöka etablera vårt RescueRunner-system i SOLAS-domänen. Arbetet med detta har under första kvartalet inletts och processen är igång. Vi har lyckats identifiera de konkreta pusselbitarna som krävs och planenligt så lägger vi nu resurser på att genomföra detta viktiga arbete. Vi tror att ett framtida SOLAS-godkännande kommer att ge oss goda möjligheter inom en ny marknad som vi bedömer är betydligt större än vår nuvarande.

Vi har under första kvartalet också kommit vidare med utvecklingen av vår eldrivna ElEcoRunner, där vi snart träder in i skedet för POC (Proof Of Concept).

Trots ett resultatmässigt mindre bra första kvartal så ser framtiden positiv ut. Vi arbetar med att verkställa bolagets tillväxtagenda och det arbetet kommer kommande kvartal förhoppningsvis att ge önskat resultat. Detta i kombination med vår kvalitativa offertstock gör att jag fortsatt tror på ett positivt 2019.

Henrik Hartman, CEO

MARKNADSAKTIVITETER UNDER PERIODEN
 • Demonstration av RescueRunner-systemet för Faroe Island Sea Rescue Team.
 • FireRunner-systemet ställdes ut tillsammans med Raymarine på Helsinki Boatshow, februari 2019.
 • Safe at Sea ställde ut RescueRunner på Expomed-İstanbul samt genomförde demonstrationsdag för Turkiska Navyn, Ministry of Health, Kustbevakningen samt andra myndigheter. Både mässa och demonstration genomfördes med goda resultat.
 • Demonstration av RescueRunner-systemet för danska Tryggfonden.
 • Digital lansering SafeRunner-systemet, videoproduktion med korta teasers som släppts under mars månad.
MARKNADSAKTIVITETER EFTER PERIODEN
 • Demonstration av RescueRunner-systemet för sjöräddningsdelegation från Montenegro.
 • Lansering SafeRunner-systemet i Horten, Norge, med demo av SafeRunner och RescueRunner.
 • Lansering SafeRunner-systemet i Göteborg, Sverige, med demo av SafeRunner och RescueRunner.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
 • Den 4:e februari tillträdde Henrik Hartman som vd för Safe at Sea AB.
 • Ett RescueRunner-system sålt till WR Leading, som blir ny distributör i Kina.
 • Framgångsrika tester av SafeRunner-systemet har genomförts.
 • Order på personlig utrustning till större svenskt rederi.
 • RescueRunners med nytt sjösättningssystem levererat till Portugisiska Navyn.
 • Ett FireRunner-system sålt till norska Brannvesenet Gaudal Brann og Redning.
 • SOLAS-analys med Transportstyrelsen, sektionen för sjövärdighet, med inbjudan till fortsatt dialog.
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
 • Initiala tester med Norska Avinor, samt diskussion/planering av pilotstudie.
 • Ett RescueRunner-system sålt till Svenska Sjöräddningssällskapet.
 • Ett GuardRunner-system sålt till Alkhorayef Commercial Group, som blir ny distributör i Saudiarabien.
PLANERADE AKTIVITETER UNDER APRIL-JUNI
 • Utställning på Västerviks Räddningstjänstmässa
 • Lansering SafeRunner-systemet i Helsingfors, Finland, med demonstration av både SafeRunner-och RescueRunner systemet.
 • Utställning på RETTMobil, räddnings-och mobilitetsmässa i Fulda, Tyskland.
 • Utbildning av ny distributör Alkhorayef Group i Saudiarabien.

EKONOMISK ÖVERSIKT

RESULTATRÄKNINGAR - KONCERN

i sammandrag
2019 2018 2018
Tkr jan-mars jan-mars jan-dec
Q 1 Q 1 Q 1-4
Rörelsens intäkter 1 424 2 550 10 950

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -655 -972 -4 691
Övriga externa kostnader -711 -578 -2 591
Personalkostnader -1 550 -1 398 -5 466
Avskrivningar -54 -27 -126
Avyttring inventarier 0 0 0
Rörelsens kostnader -2 970 -2 975 -12 874

Rörelseresultat -1 546 -425 -1 924

Resultat från finansiella poster 12 -5 -36

Periodens resultat -1 534 -430 -1 960

Resultat per aktie, kr -0,341 -0,134 -0,436
Antal aktier vid periodens slut 4 499 226 3 203 437 4 499 226

RESULTATRÄKNINGAR - MODERBOLAG

i sammandrag
2019 2018 2018
Tkr jan-mars jan-mars jan-dec
Q 1 Q 1 Q 1-4
Rörelsens intäkter 1 424 2 550 10 950

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -655 -972 -4 691
Övriga externa kostnader -710 -570 -2 595
Personalkostnader -1 550 -1 395 -5 440
Avskrivningar -54 -27 -126
Avyttring inventarier  0 0 0
Rörelsens kostnader -2 969 -2 964 -12 852

Rörelseresultat -1 545 -414 -1 902

Resultat från finansiella poster 12 -5 -36

Periodens resultat -1 533 -419 -1 938

Resultat per aktie, kr -0,341 -0,131 -0,431
Antal aktier vid periodens slut 4 499 226 3 203 437 4 499 226

BALANSRÄKNINGAR - KONCERN
i sammandrag

Tkr
2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 38 74 46
Materiella anläggningstillgångar 720 368 310
Finansiella anläggningstillgångar 0 20 0
Summa anläggningstillgångar 758 462 356

Omsättningstillgångar
Varulager m.m. 2 143 4 239 1 944
Kortfristiga fordringar 2 001 1 194 939
Likvida medel 249 332 2 756
Summa omsättningstillgångar 4 393 5 765 5 639

Summa Tillgångar 5 151 6 227 5 995

Eget kapital och skulder

Eget kapital   2 447 2 560 3 986
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 704 3 667 2 009

Summa Eget kapital och skulder 5 151 6 227 5 995

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL - KONCERN

i sammandrag

Tkr
2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Ingående eget kapital enligt fastställd
balansräkning 3 986 2 990 2 968
Periodens resultat -1 534 -430 -1 960
Utdelning
Nyemission, kostnad -5 2 975
Övriga förändringar
Utgående balans 2 447 2 560 3 983

BALANSRÄKNINGAR - MODERBOLAG
i sammandrag

Tkr
2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 38 74 46
Materiella anläggningstillgångar 720 368 310
Finansiella anläggningstillgångar 70 70 70
Summa anläggningstillgångar 828 512 426

Omsättningstillgångar
Varulager m.m. 2 143 4 239 1 944
Kortfristiga fordringar 1 963 1 156 900
Likvida medel 237 320 2 744
Summa omsättningstillgångar 4 343 5 715 5 588

Summa Tillgångar 5 171 6 227 6 014

Eget kapital och skulder

Eget kapital 2 467 2 549 4 005
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 704 3 678 2 009

Summa Eget kapital och skulder 5 171 6 227 6 014

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL - MODERBOLAG

i sammandrag

Tkr
2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Ingående eget kapital enligt fastställd
balansräkning 4 005 2 968 2 968
Periodens resultat -1 533 -419 -1 938
Utdelning
Nyemission, kostnad  -5  2 975
Övriga förändringar
Utgående balans 2 467 2 549 4 005

Kommande rapporter

Safe at Sea rapporterar resultatet kvartalsvis.

Delårsrapport 2 (april-juni)        31 juli 2019

Delårsrapport 3 (juli-sept)         31 okt 2019

Bokslutskommuniké (okt-dec)   28 feb 2020

Granskning

Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer.

Göteborg 2019-04-29

Safe at Sea AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Henrik Hartman                                                  

Telefon 0763-03 03 05

henrik.hartman@safeatsea.se

Linda Ahl, informationsansvarig marknad-och affärsutveckling
Telefon 0763-16 04 70
linda.ahl@safeatsea.se                                     

Delårsrapporten finns tillgänglig på www.safeatsea.se, www.aktietorget.se samt hos bolaget.

Safe at Sea AB (publ)

Importgatan 15F

422 46 Hisings Backa

Telefon: +46 (0)303 23 07 10

Telefax: +46 (0)303 23 07 01

www.safeatsea.se
E-mail: invest@safeatsea.se