14:38:26 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorInformationsteknik
IndustriKommunikation
Safe Lane Gaming (SLG) är ett tillväxtbolag med fokus på förvärv och utveckling spel för en global spelmarknad. Bolaget tillhandahåller spel för en bred kundgrupp varav BattleCamp är det första på samtliga tillgängliga mobil-plattformar för allmänheten och säljs globalt. Bolaget har sitt säte och huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-09 Ordinarie utdelning SLG B 0.00 SEK
2022-06-08 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-04 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-09 Ordinarie utdelning SLG B 0.00 SEK
2021-06-08 Årsstämma 2021
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 Ordinarie utdelning SLG B 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2020
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-27 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-03 Årsstämma 2019
2019-05-31 Ordinarie utdelning SLG B 0.00 SEK
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-31 Ordinarie utdelning SLG B 0.00 SEK
2018-05-30 Årsstämma 2018
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Ordinarie utdelning SLG B 0.00 SEK
2017-05-30 Årsstämma 2017
2017-05-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-23 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-29 Årsstämma 2016
2016-06-27 Ordinarie utdelning SLG B 0.00 SEK
2016-05-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-24 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-25 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-27 Ordinarie utdelning SLG B 0.00 SEK
2015-05-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-26 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-27 Ordinarie utdelning SLG B 0.00 SEK
2014-06-26 Årsstämma 2014
2014-05-21 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-27 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-07-01 Ordinarie utdelning SLG B 0.00 SEK
2013-06-28 Årsstämma 2013
2013-04-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-19 Extra Bolagsstämma 2013
2013-03-27 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-28 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-14 Ordinarie utdelning SLG B 0.00 SEK
2012-06-13 Årsstämma 2012
2012-05-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-22 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-16 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-31 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-20 Ordinarie utdelning SLG B 0.00 SEK
2011-06-16 Årsstämma 2011
2011-05-11 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2022-01-14 18:20:21

Den 12 januari 2022 avslutades teckningsperioden i den företrädesemission av units om ca 105,7 MSEK som Safe Lane Gaming ("SLG" eller "Bolaget") beslutade att genomföra på extra bolagsstämma den 4 oktober 2021 ("Företrädesemissionen"). 

Totalt tecknades units motsvarande cirka 28 MSEK, vilket innebär att cirka 68 MSEK tilldelas emissionsgaranterna. Genom Företrädesemissionen tillförs SLG således cirka 95 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

- Vi har nu säkrat medel för att genomföra avgörande värdeskapande aktiviteter under det kommande året, innefattande bland annat uppskalning av intäkts genereringen på förvärvade produkter under 2021 samt full gas på att ro iland de förvärvsobjekt som identifierats som intressanta. Vår strategi med organisk tillväxt kryddat med stora förvärv kvarstår säger Jesper Nord, VD i Safe Lane Gaming.

Meddelande om tilldelning
Tilldelning har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 27 december 2021. De som tilldelas aktier utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas att skickas ut inom kort. De som tecknar aktier utan företräde genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Antal aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet (efter registrering av den del i  Företrädesemissionen som avser aktier) ökar med 38 822 836,92 SEK genom emission av 732 260 430 nya aktier. Efter slutlig registrering (av den del i  Företrädesemissionen som avser aktier) kommer aktiekapitalet i SLG att uppgå till 142 350 403,15 SEK fördelat på 2 684 954 931 aktier. 

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 som emitteras i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 7 764 567,38 SEK genom utgivande av högst 146 452 086 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i TO1, att uppgå till 150 114 970,53 SEK, fördelat på 2 831 407 017 aktier.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 som emitteras i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 7 764 567,38 SEK genom utgivande av högst 146 452 086 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i TO2, att uppgå till 157 879 537,92 SEK, fördelat på 2 977 859 103 aktier.

Handel med BTU
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på NGM Nordic SME fram till dess att Bolagsverket har slutligt registrerat Företrädesemissionen. Slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske innan januari månads slut.

Rådgivare
Partner Fondkommission är emissionsinstitut. 

Denna information är sådan som Safe Lane Gaming AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-14 18:20 CET.