21:52:27 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden äger och förvaltar bostads- och samhällsfastigheter. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling, där renovering och ombyggnation står för större delen av verksamheten. Störst andel av fastighetsinvesteringarna återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2016 och har tidigare rötter inom Effnet-koncernen.

Kalender

2021-04-05 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75 SEK
2021-03-30 Kvartalsutdelning SBB B 0.15 SEK
2021-03-30 Kvartalsutdelning SBB D 0.50 SEK
2021-01-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75 SEK
2020-12-29 Kvartalsutdelning SBB D 0.50 SEK
2020-12-29 Kvartalsutdelning SBB B 0.15 SEK
2020-11-03 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-05 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75 SEK
2020-09-29 Kvartalsutdelning SBB D 0.50 SEK
2020-09-29 Kvartalsutdelning SBB B 0.15 SEK
2020-07-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-06 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75 SEK
2020-06-29 Kvartalsutdelning SBB D 0.50 SEK
2020-06-29 Kvartalsutdelning SBB B 0.15 SEK
2020-04-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-27 Årsstämma 2019
2020-04-03 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75 SEK
2020-03-30 Kvartalsutdelning SBB D 0.50 SEK
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-03 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75 SEK
2019-12-27 Kvartalsutdelning SBB D 0.50 SEK
2019-10-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75 SEK
2019-09-27 Kvartalsutdelning SBB D 0.50 SEK
2019-07-10 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-07-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75 SEK
2019-06-27 Kvartalsutdelning SBB D 0.50 SEK
2019-04-30 Ordinarie utdelning SBB B 0.25 SEK
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-29 Årsstämma 2018
2019-04-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75 SEK
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2019-01-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75 SEK
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-10-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75 SEK
2018-07-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-07-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75 SEK
2018-04-30 Ordinarie utdelning SBB B 0.10 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2017
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75 SEK
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2018-01-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75 SEK
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-30 Extra Bolagsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-28 Ordinarie utdelning SBB B 0.00 SEK
2017-04-27 Årsstämma 2016
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-23 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-20 Årsstämma 2015
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-06 Ordinarie utdelning SBB B 0.00 SEK
2016-02-05 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-22 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-06 Ordinarie utdelning SBB B 0.00 SEK
2015-03-05 Årsstämma 2014
2015-01-30 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-13 Kvartalsrapport 2014-Q1
2020-04-27 08:00:00
SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2020 I KORTHET
  • Hyresintäkterna ökade till 1 341 mkr (429).
  • Driftsöverskottet ökade till 895 mkr (240).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 444 mkr (97).
  • Resultat före skatt ökade till 1 695 mkr (394), varav:
  • Förvaltningsresultatet ingår med 319 mkr (106). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -147 mkr (-25).
  • Värdeförändringar på fastigheter ingår med 1 628 mkr (252).
  • Värdeförändring avseende derivat ingår med -252 mkr (9).
  • Periodens resultat var 1 372 mkr (216) efter avdrag för uppskjuten skatt om -275 mkr (-116) och aktuell skatt om -48 mkr (-17), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 0,94 kr (0,20) före utspädning.
  • Fastighetsportföljens värde uppgick till 80,2 mdkr (79,5).
  • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) som beräknas enligt EPRA:s nya riktlinjer för substansvärdesberäkningar var 24 758 mkr (24 784), motsvarande 19,52 kr (20,04) per aktie.

"SBB har en mycket stark finansiell ställning med drygt 50 miljarder i icke pantsatta tillgångar, starka bankrelationer och tillgång till europeisk kreditmarknad vilket bolaget visade tydligt genom att kunna emittera 20-års icke säkerställd obligation mitt i krisen. SBB hade i slutet av kvartalet en kassa på 3,8 mdr. Tillgång till kapital är viktigt men det är ännu viktigare att leverera starka kassaflöden från verksamheten. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 358 procent till 444 mkr (97) för kvartalet. Justerat för engångseffekter för återköp av dyra lån och omstruktureringskostnader landade kassaflödet på 591 mkr (122). Den starka ökningen av driftnettot med 273 procent till 895 mkr bäddar gått för framtiden. Kriserna kommer och går och man ska vara ödmjuk inför detta men vår uppgift är att vara en pålitlig och långsiktig samhällsaktör som på ett hållbart sätt levererar aktieägarvärde, god lönsamhet och starka resultat."

Ilija Batljan
Verkställande direktör och grundare

Bilaga: Delårsrapport januari - mars 2020

Delårsrapporten finns även under följande länk: sbbnorden.se/investor-relations/rapporter/.