23:17:42 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden äger och förvaltar bostads- och samhällsfastigheter. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling, där renovering och ombyggnation står för större delen av verksamheten. Störst andel av fastighetsinvesteringarna återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades 2016 och har tidigare rötter inom Effnet-koncernen. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2023-03-30 Månadsutdelning SBB B 0.11
2023-03-30 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2023-02-27 Månadsutdelning SBB B 0.11
2023-01-30 Månadsutdelning SBB B 0.11
2022-12-29 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2022-12-29 Månadsutdelning SBB B 0.11
2022-11-29 Månadsutdelning SBB B 0.11
2022-10-28 Månadsutdelning SBB B 0.11
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-29 Månadsutdelning SBB B 0.11
2022-09-29 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2022-08-30 Månadsutdelning SBB B 0.11
2022-07-28 Månadsutdelning SBB B 0.11
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-29 Månadsutdelning SBB B 0.11
2022-06-29 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2022-05-30 Månadsutdelning SBB B 0.11
2022-04-28 Månadsutdelning SBB B 0.11
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-03-30 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2022-03-30 Kvartalsutdelning SBB B 0.25
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-29 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2021-12-29 Kvartalsutdelning SBB B 0.25
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-29 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2021-09-29 Kvartalsutdelning SBB B 0.25
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-29 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2021-06-29 Kvartalsutdelning SBB B 0.25
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-05 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2021-03-30 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2021-03-30 Kvartalsutdelning SBB B 0.15
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2021-02-23 Extra Bolagsstämma 2021
2020-12-30 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2020-12-29 Kvartalsutdelning SBB B 0.15
2020-12-29 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2020-11-03 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-05 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2020-09-29 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2020-09-29 Kvartalsutdelning SBB B 0.15
2020-07-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-06 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2020-06-29 Kvartalsutdelning SBB B 0.15
2020-06-29 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2020-04-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-27 Årsstämma 2020
2020-04-03 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2020-03-30 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-03 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2019-12-27 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2019-10-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2019-09-27 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2019-07-10 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-07-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2019-06-27 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2019-04-30 Ordinarie utdelning SBB B 0.25 SEK
2019-04-29 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2019-01-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-10-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2018-07-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-07-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2018-04-30 Ordinarie utdelning SBB B 0.10 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2018-01-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-30 Extra Bolagsstämma 2017
2017-04-28 Ordinarie utdelning SBB B 0.00 SEK
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-23 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-20 Årsstämma 2016
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-06 Ordinarie utdelning SBB B 0.00 SEK
2016-02-05 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-22 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-06 Ordinarie utdelning SBB B 0.00 SEK
2015-03-05 Årsstämma 2015
2015-01-30 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-13 Kvartalsrapport 2014-Q1
2021-05-12 07:00:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") har ingått avtal om att förvärva sex äldreboenden i Stor-Stockholm samt bostäder och två äldreboenden i Helsingborg till ett värde om cirka 2,5 mdkr. Förvärven omfattar en total area om cirka 70 000 kvm med ett hyresvärde om cirka 107 mkr genererande ett driftnetto om cirka 95 mkr. Den genomsnittliga löptiden avseende äldreboendena uppgår till cirka 14,5 år.

SBB har därutöver ingått samarbetsavtal med Svenska Stadsbyggen kring uppförande av sex äldreboende med en total area om cirka 43 000 kvm och ett årligt hyresvärde om cirka 81,5 mkr genererande ett driftnetto om cirka 76 mkr.

SBB har även ingått avtal (om cirka 1,1 mdkr) samt avsiktsförklaringar (om cirka 0,6 mdkr) om att avyttra icke strategiska fastigheter för cirka 1,7 mdkr. Försäljningssumman överstiger de senaste externvärderingarna (2021-03-31) med cirka 13 procent.

"Den här affären är den största transaktionen innehållande enbart äldreboenden som gjorts i Norden SBB fortsätter att vara transaktionsintensivt, där vi stärker vår portfölj genom förvärv av äldreboenden med långa hyresavtal samt svenska reglerade hyresrätter, och avyttrar icke strategiska fastigheter bestående av framför allt offentliga kontor. Transaktionerna visar återigen på förmågan hos Europas starkaste fastighetsteam att leverera resultat från våra value-add-strategier", säger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Tillträden och frånträden beräknas slutföras under andra kvartalet 2021.