22:43:09 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Smoltek är specialiserade inom tillverkningsteknologi. Tekniken används vid odling av vertikala nanostrukturer i diverse precisionsdefinierade mönster, vilket huvudsakligen används vid paketering inom process- och halvledarindustrin. Tekniken kan användas på ett flertal olika material, beroende på vardera processförutsättning. Bolaget grundades under 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning SMOL 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2018
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2019-02-26 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-18 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-20 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Årsstämma 2017
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2019-07-18 17:08:36

"Dialoger bekräftar att Smolteks teknik behövs."

"Jag har aldrig varit så positiv kring Smolteks möjligheter som jag är nu. Anledningen är det jag ser i det dagliga arbetet, vad vi åstadkommer internt, men framför allt gäller det de dialoger vi för med möjliga licenstagare och partners. Dessa dialoger bekräftar att vår teknik behövs för att hjälpa halvledarindustrin till ännu effektivare produkter.

Nanoteknik kommer att vara avgörande för framtidens halvledare på flera sätt. Vår kolbaserade nanoteknik har en given plats när branschen arbetar med de flaskhalsar som behöver lösas för att fortsätta höja prestandan under fortsatt miniatyrisering. 

Dagens kretsintegrerade kondensatorer representerar genom sitt i sammanhanget klumpiga format en sådan flaskhals. Vårt revolutionerande kolnanofiberbaserade CNF-MIM-koncept erbjuder en lösning genom kombina-tionen hög prestanda och minimal storlek.

Som vi tidigare berättat förhandlar vi med det världsled-ande forskningsinstitutet Imec om demoproduktion av CNF-MIM-kondensatorer i industriellt kompatibelt CMOS-format, så kallat 300 mm-format. Vi arbetar tillsammans med att hitta ett optimalt sätt att genomföra detta i deras processflöde. Parallellt arbetar vi även aktivt på knyta till oss en extern partner för processteget där kolnanofibrerna ska odlas.

Leveransen av vårt nya CVD-system blir tyvärr försenat. Det skulle varit på plats under försommaren, men kan nu tidigast vara på plats i labbet under tidig höst. Detta är emellertid inget som i praktiken påverkar det vi arbetar med i dagsläget.

Patentportföljen har fortsatt att utvecklas under våren och vi har nu 53 beviljade patent. Styrelsen har stärkts med spetskompetens avseende licensiering och vi har bildat dotterbolaget Smoltek Semi som en kanal för licensiering till halvledarindustrin. 

Vi har beslutat att utöka ledningsgruppen med en ny position: "Vice President Product Management". Vi har fått möjlighet att rekrytera en kvalificerad person med en gedigen erfarenhet och bakgrund från området halvledar-paketering. Låt oss återkomma med en presentation efter sommaren när vi officiellt kan presentera namn och bakgrund lite djupare.

Kort sagt, vi har förberett oss väl för nästa steg."

Anders Johansson, VD Smoltek

Första halvåret i korthet:

JANUARI - JUNI 
  • Nettoomsättningen uppgick till  26 KSEK (330)

  • Resultat före skatt blev -6 714 KSEK (-4 780)

  • Resultat per aktie: -1,15 SEK (-0,89)

  • Antal utestående aktier var 6 377 338 vid periodens slut (5 314 450)

  • Antalet aktier efter möjligt utnyttjande av teckningsoptioner: 6 806 124 (5 396 210)

  • Summa eget kapital uppgick till 69 331 KSEK (43 881) vid periodens slut

  • Likvida medel uppgick till 33 735 KSEK (14 881) vid periodens slut

ANDRA KVARTALET 
  • Nettoomsättningen uppgick till  26 KSEK (330)

  • Rörelseresultatet blev -3 913 KSEK (-2 568)

  • Resultat per aktie: -1,63 SEK (-0,48)

Rapporten i sin helhet finns nedladdningsbar som pdf på Smolteks webbplats: https://www.smoltek.com/investors 

För ytterligare information kontakta: