15:32:34 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
SpectraCure är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av medicintekniska system som används för behandling av prostatacancer. Cancer­­­behandlingarna utgår ifrån egenutvecklade system som avger laserljus­­källor och foto­reaktiva läkemedel, en behandlings­­metodik som används för invärtes solida tumörer av olika slag. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Lund.

Kalender

2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Ordinarie utdelning SPEC 0.00 SEK
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Ordinarie utdelning SPEC 0.00 SEK
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning SPEC 0.00 SEK
2020-05-28 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning SPEC 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning SPEC 0.00 SEK
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 Ordinarie utdelning SPEC 0.00 SEK
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-25 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-03 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-22 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning SPEC 0.00 SEK
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-05-17 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2022-05-16 11:00:00

[image] VD Johan Folkunger tillsammans med delar av styrelsen.

Efter torsdagens bolagsstämma har en ny bolagsstyrelse tillträtt i SpectraCure, avsikten är att styrelsen ska spegla bolagets utvecklingsskeende. Ny styrelseordförande är Jörgen Wennberg, fd VD för ICA-banken.
På SpectraCures bolagsstämma omvaldes Homer Pien och Katarina Svanberg. Stämman valde även in de nya ledamöterna: civ. ing. Tomas Kramar, fd VD för Siemens Healthineers och Siemens Healthcare Diagnostics, Jesper Freij MSc med mångårig erfarenhet från läkemedelsbranschen, varav 20 år i olika chefsbefattningar, samt teknologie doktor Masoud Khayyami, tidigare VD i bolaget och grundare till ett flertal Life Sciencebolag.

Under fredagen besökte SpectraCures nya styrelse bolaget för att lära känna företaget och dess ledning. Mötet leddes av VD Johan Folkunger som hälsade bolagets nytillträdda styrelse, under ledning av Jörgen Wennberg, välkomna.

"Det är roligt att få visa upp bolaget och vår verksamhet och jag ser fram mot att utveckla bolaget vidare tillsammans med den nya styrelsen." säger SpectraCures VD Johan Folkunger.

Nytillträdde styrelseordförande Jörgen Wennberg är fd medlem av ICA ABs koncernledning och före detta VD för ICA Banken, en bankverksamhet som började med ICAs satsning på kundkort. Under Jörgens ledning växte ICA Banken snabbt, blev lönsam och fick ta emot flera priser och utmärkelser, bl a som årets bank.

"Jag är glad och stolt över att ha blivit vald som ordförande för SpectraCures styrelse och jag ser fram emot att tillsammans med bolaget få förbereda den kommersiella fasen av SpectraCures system och plattform iDOSE®. Jag är övertygad om att vi tillsammans, kan bygga ett framgångsrikt företag.", säger styreleseordförande Jörgen Wennberg.

Mer information om bolagets nyvalda styrelese finner ni på www.spectracure.com.
För ytterligare information:
SpectraCure AB (publ) Johan Folkunger, VD
E-post: jf@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem bestående av en hårdvara, en laserenhet, som utför PDT-behandling och behandlar själva prostatan i kombination med en mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se,tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC.