15:56:29 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
SpectraCure är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av medicintekniska system som används för behandling av prostatacancer. Cancer­­­behandlingarna utgår ifrån egenutvecklade system som avger laserljus­­källor och foto­reaktiva läkemedel, en behandlings­­metodik som används för invärtes solida tumörer av olika slag. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Lund.

Kalender

2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Ordinarie utdelning SPEC 0.00 SEK
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Ordinarie utdelning SPEC 0.00 SEK
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning SPEC 0.00 SEK
2020-05-28 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning SPEC 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning SPEC 0.00 SEK
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 Ordinarie utdelning SPEC 0.00 SEK
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-25 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-03 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-22 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning SPEC 0.00 SEK
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-05-17 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2021-12-21 08:30:00

SpectraCures patentansökan gällande en ny teknik för att ytterligare förbättra företagets IDOSE-teknik har nu gått vidare från PCT-fas (internationell patentansökan) till nationell fas. SpectraCure arbetar kontinuerligt med att utveckla förbättringar som leder till ytterligare förfinad metodik, särskilt i situationer som kan uppkomma vid behandlingen som är svåra att förutsäga. Den aktuella patentansökan avser en teknik för att mäta påverkan av blödningar och kompensera för det.

I ett ytterligare patent, som befinner sig i PCT-fas och som avser förbättringar i den tekniska lösningen i bolagets nya generation av behandlingssystem, har SpectraCure lämnat in en "demand" för patenterbarhet. Detta patent avser den tekniska implementationen, i den nya generationens system, av den teknik som medger att samma optiska fiber används för både behandling och dosövervakning. Detta, tillsammans med mjukvaran IDOSE®, är det som gör SpectraCures metod unik. 

I PCT-fas görs en första granskning och därefter lämnas ansökan vidare för slutgranskning till de länder där man önskar patentskydd, enligt de nationella patentreglerna i varje land. Genom att begära "demand" fås mot en mindre avgift möjlighet till korrespondens med granskaren under PCT-fasen, vilket kan påskynda godkännanden i nationell fas.

IDOSE-tekniken innebär i korthet att prostatavävnaden, under behandlingen, övervakas med en serie olika mätningar för att säkerställa att rätt dos ges, så att tumören slås ut samtidigt som frisk kringliggande vävnad inte skadas.

Utöver de patentansökningar som är under granskning har SpectraCure sedan tidigare tolv beviljade patent.

För ytterligare information:
 

SpectraCure AB (publ)Johan Folkunger, VD

E-post: jf@spectracure.com ( jf@spectracure.com)

Hemsida:www.spectracure.com (https://spectracure.se)

SpectraCureutvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata. Förhoppningen är att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på PDT-behandling i kombination med en egenutvecklad och patenterad dosplaneringsplattform, mjukvaran IDOSE®, vilken gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser,ca@gwkapital.se,tel +468-50300050, och handlas med kortnamn SPEC.