07:39:38 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Sprint Bioscience är ett forskningsbolag. Idag innehas störst fokus på utveckling av läkemedelskandidater som enskilt eller i kombination med andra läkemedel kan bekämpa cancer. Bolaget har en portfölj av läkemedelsprojekt som är inriktade på att angripa olika delar av cancercellers processer. Bolagets affärsmodell bygger på att arbeta med en bred projektportfölj och att utveckla projekt parallellt i preklinisk fas för att därefter ingå licensavtal med den globala läkemedelsindustrin. Bolaget grundades 2009 och har sitt kontor och laboratorier i Huddinge.

Kalender

2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2019
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2017
2018-02-07 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-06 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-17 Årsstämma 2016
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-02 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2016-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-18 Årsstämma 2015
2016-02-24 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-18 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 Ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2015-05-20 Årsstämma 2014
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3
2020-02-14 10:00:00

 

Idag inleds utnyttjandeperioden för teckning av aktier i Sprint Bioscience AB (publ) ("Sprint Bioscience") med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie i Sprint Bioscience från och med den 14 februari 2020 till och med den 28 februari 2020 till en teckningskurs om 14,50 kronor.

Sprint Bioscience har totalt emitterat 1 073 640 teckningsoptioner av serie TO 1. Vid full teckning tillförs Sprint Bioscience 15 567 780 kronor före emissionskostnader, varvid det totala antalet aktier ökar med 1 073 640 till 13 416 200 och aktiekapitalet ökar med 107 364 kronor till 1 341 620 kronor, vilket motsvarar en utspädning om åtta procent av Sprint Biosciences kapital och röster. Med utspädning avses antalet nyemitterade aktier till följd av fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 1 i förhållande till det totala antalet aktier i Sprint Bioscience efter att de nya aktierna registrerats.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO 1 som inte utnyttjas för teckning av aktier senast den 28 februari 2020 eller avyttras senast den 26 februari 2020 förfaller och förlorar sitt värde och kommer att rensas från VP-konto eller depå.

Anmälningssedel, styrelsens redogörelse och revisorsyttrande samt fullständiga villkor för TO 1 finns på Sprint Biosciences hemsida, www.sprintbioscience.com.

Resultatet från utnyttjandeperioden meddelas i mars 2020.