04:38:02 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-22 Extra Bolagsstämma 2023
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 Ordinarie utdelning STIL 1.80 SEK
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Ordinarie utdelning STIL 1.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-05-01 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Ordinarie utdelning STIL 1.70 SEK
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Ordinarie utdelning STIL 0.00 SEK
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-03 Ordinarie utdelning STIL 1.45 SEK
2019-05-02 Årsstämma 2019
2019-05-02 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-25 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-23 Ordinarie utdelning STIL 1.20 SEK
2018-04-20 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 Ordinarie utdelning STIL 1.00 SEK
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-29 Ordinarie utdelning STIL 0.80 SEK
2016-04-28 Årsstämma 2016
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-17 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-16 Ordinarie utdelning STIL 0.00 SEK
2015-04-15 Årsstämma 2015
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-19 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-07-30 Ordinarie utdelning STIL 1.00 SEK
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-03 Årsstämma 2014
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-28 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-26 Ordinarie utdelning STIL 0.00 SEK
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-02-20 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-20 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-16 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-19 Ordinarie utdelning STIL 0.00 SEK
2012-04-18 Årsstämma 2012
2012-02-15 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-16 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-24 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-18 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-14 Ordinarie utdelning STIL 0.00 SEK
2011-04-13 Årsstämma 2011
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-24 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-18 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-16 Ordinarie utdelning STIL 0.00 SEK
2010-04-15 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-19 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-20 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-27 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-15 Ordinarie utdelning STIL 0.00 SEK
2009-05-14 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-15 Årsstämma 1
2008-06-24 Split STIL 100:1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Stille utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger. Prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, gynekologi och urologi. Bolagets produkter används idag bland användare på global nivå. Utöver kärnverksamheten erbjuds även instrumentvårdsutbildning. Stille grundades ursprungligen under 1841 och har sitt huvudkontor i Eskilstuna.
2023-02-17 08:00:00

Stille AB (publ) redovisar idag rapporten för det sista kvartalet och helåret 2022. "Stabil omsättning och stark lönsamhetsutveckling", summerar ställföreträdande VD Niklas Carlén.

Nettoomsättningen ökade under fjärde kvartalet med fyra procent till 61,8 MSEK (59,6) och rörelseresultatet ökade med 60 procent till 8,8 MSEK (5,5). Lönsamheten under det fjärde kvartalet påverkades positivt av valutaeffekter om 1,5 MSEK. För helåret 2022 blev tillväxten 76 procent, varav 16 procent i organisk tillväxt. Rörelseresultatet ökade till 32,4 MSEK (20,1).

Under fjärde kvartalet minskade affärsområde Operationsbords försäljning med fyra procent till följd av komponentbrist. Parallelt ökade Kirurgiska instrument sin försäljning med tio procent efter stark tillväxt i Europa.

"När vi summerar verksamhetsåret 2022 konstaterar jag att vi haft en stark organisk tillväxt inom båda affärsområdena, nio procent för affärsområde Kirurgiska instrument och 18 procent för affärsområde Operationsbord.", konstaterar Niklas Carlén.

För verksamhetsåret 2022 föreslår styrelsen i Stille AB årsstämman en utdelning om 1,80 SEK per aktie (1,00). 

"Vi fortsätter på vår tillväxtresa och jag ser framemot att fortsätta denna under 2023 tillsammans med Torbjörn Sköld som blir Stilles nye VD under mars månad 2023.", avslutar Stilles ställföreträdande VD.

MSEK OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC
2022 2021 2022 2022
Nettoomsättning 61,8 59,6 246,3 187,1
Bruttovinst, % 45,8 45,4 45,3 44,6
Rörelseresultat 8,8 5,5 32,4 20,1
Rörelsemarginal, % 14,2 9,2 13,2 10,7
EBITDA 11,6 7,6 42,1 26,8
Periodens resultat 7,7 5,9 27,3 16,1

Torshälla den 17 februari, 2023.

Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom kontaktpersonens försorg för offentliggörande den 17 februari, 2023, kl. 08.00.