23:14:38 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Stille utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger. Prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, gynekologi och urologi. Bolagets produkter används idag bland användare på global nivå. Utöver kärnverksamheten erbjuds även instrumentvårdsutbildning. Stille grundades ursprungligen under 1841 och har sitt huvudkontor i Eskilstuna.

Kalender

2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Ordinarie utdelning STIL 1.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-05-01 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Ordinarie utdelning STIL 1.70 SEK
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Ordinarie utdelning STIL 0.00 SEK
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-03 Ordinarie utdelning STIL 1.45 SEK
2019-05-02 Årsstämma 2019
2019-05-02 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-25 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-23 Ordinarie utdelning STIL 1.20 SEK
2018-04-20 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 Ordinarie utdelning STIL 1.00 SEK
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-29 Ordinarie utdelning STIL 0.80 SEK
2016-04-28 Årsstämma 2016
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-17 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-16 Ordinarie utdelning STIL 0.00 SEK
2015-04-15 Årsstämma 2015
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-19 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-07-30 Ordinarie utdelning STIL 1.00 SEK
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-03 Årsstämma 2014
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-28 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-26 Ordinarie utdelning STIL 0.00 SEK
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-02-20 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-20 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-16 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-19 Ordinarie utdelning STIL 0.00 SEK
2012-04-18 Årsstämma 2012
2012-02-15 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-16 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-24 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-18 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-14 Ordinarie utdelning STIL 0.00 SEK
2011-04-13 Årsstämma 2011
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-24 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-18 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-16 Ordinarie utdelning STIL 0.00 SEK
2010-04-15 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-19 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-20 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-27 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-15 Ordinarie utdelning STIL 0.00 SEK
2009-05-14 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-15 Årsstämma 1
2008-06-24 Split STIL 100:1
2022-04-28 08:00:00

Stille AB (publ) redovisar idag rapporten för det första kvartalet 2022. "Ett rekordstarkt första kvartal med mycket god lönsamhet", summerar VD Hanna Ernestam Wilkman.

Nettoomsättningen ökade med 72 procent till 61,6 MSEK (35,8) och den organiska försäljningen ökade med 21 procent till 43,3 MSEK. Rörelseresultatet stärktes till 7,5 MSEK (4,0).

"Jag konstaterar att försäljningen aldrig varit högre för affärsområde Operationsbord. Mest noterbar är tillväxten utanför USA där försäljningen ökat med 52 procent jämfört med samma period föregående år. Även i USA uppnår affärsområdet en stark tillväxt om 35 procent. Den höga försäljningsvolymen har bidragit till en ökad lönsamhet. Vi har lyckats möta våra kunders ökade behov trots den globala komponentbristen", kommenterar Hanna Ernestam Wilkman den första delårsrapporten och framhåller att utmaningarna rörande komponentbristen väntas fortsätta. 

Affärsområde Kirurgiska instrument fördubblade sin försäljning jämfört med samma kvartal föregående år drivet av förvärvad volym i S&T. S&T, som förvärvades under 2021, fortsätter att leverera en försäljning och lönsamhet som är på en mycket bra nivå.

"Sammantaget var det första kvartalet en stark inledning på det nya verksamhetsåret. Vi kan äntligen konstatera att operationssjukvården åter prioriteras högt på våra marknader och att det uppdämda behov som funnits tydligt börjat ge sig till känna. Jag ser fortsatt mycket positivt på bolagets utveckling framöver", avslutar Stilles VD.

MSEK jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec
2022 2021 2021/2022 2021
Nettoomsättning 61,6 35,8 212,9 187,1
Bruttovinstmarginal, % 44,8 41,9 45,1 44,6
Rörelseresultat, inkl. 7,5 4,0 23,7 20,1
transaktionskostnader
Rörelsemarginal inkl. 12,2 11,1 11,1 10,7
transaktionskostnader, %
EBITDA 9,8 5,2 31,4 26,8
Periodens resultat 5,3 4,0 17,4 16,1

 Torshälla den 28 april, 2022.

Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april, 2022, kl. 08.00.