01:35:25 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Tangiamo Touch Technology är ett teknikbolag. Bolaget arbetar med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming, där patent innehas inom touch teknologi och visuell identifiering. Inom touch appliceras tekniken för styrning av system som exempelvis elektroniska spelbord. Visuell identifiering används för att läsa ut värden och former för hel- och halvautomatiska spel. Produkterna finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg på global nivå. Kunderna återfinns både på oreglerade samt reglerade marknader.

Kalender

2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-24 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Ordinarie utdelning TANGI 0.00 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2019
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning TANGI 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning TANGI 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2017
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Årsstämma 2016
2019-10-09 16:23:37

VAL AV STYRELSE
Stämman beslutade att entlediga styrelseledamöterna Jan Bengtsson och Mats Nordahl samt Jimmy Eiterjord som suppleant.

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja:
  • Ingemar Asp (omval);
  • Staffan Hillberg (nyval);
  • Hans Jacobsson (nyval);

Stämman beslutade till styrelsens ordförande i bolaget utse Staffan Hillberg.

JUSTERINGSBEMYNDIGANDE
Stämman beslutade att styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen i övrigt förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visas erforderliga bl.a. i samband med registrering av behandlade ärenden hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

För mer information vänligen kontakta:

Linh Thai, VD
linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, Försäljningschef
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se,tel. 08-503 000 50.