20:45:45 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Tectona Capital är ett investmentbolag inriktade mot fastighetsinvesteringar. Bolaget fokuserar på att förvärva fastigheter i större städer för att sedan bygga om dessa till mindre uthyrningslägenheter, som sedan hyrs ut. Verksamheten bedrivs via bolagets dotterbolag, med vardera affärsinriktning, där störst fokus återfinns på Panamas fastighetsmarknad. Bolaget grundades under 2006 och har huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2021-08-30 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Ordinarie utdelning TCAB B 0.00 SEK
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Ordinarie utdelning TCAB B 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-30 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-12 Ordinarie utdelning TCAB B 0.00 SEK
2019-04-11 Årsstämma 2019
2018-05-09 Årsstämma 2018
2021-05-04 14:15:00

På årsstämman i Tectona Capital AB den 4 maj 2020 fastställdes resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning för 2020 skall ske. 

I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Mikael Wickbom, Bengt Thorn och Johan Skålén.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 30.000 kronor. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning. Till revisor omvaldes revisionsbolaget Moore Allegretto revision AB.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om emission med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt fram till nästa årsstämma.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Ytterligare information

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Om Tectona

Tectona är ett fastighetsbolag på en tillväxtmarknad. Bolaget förvärvar, bygger om och hyr ut mindre lägenheter i centrala lägen. Verksamheten bedrivs för närvarande i Panama City som har snabbare urbanisering, högre befolkningstillväxt och snabb ekonomisk tillväxt. Tectona Capital är sedan 2018 noterat på NGM SME.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj kl. 14:15