21:06:50 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
TopRight Nordic är specialiserade inom lösningar för ljusteknik. Verksamheten utgår idag ifrån tre affärsområden: Smart Glas, Bright Safety och Bright Attention. En stor del av produkterna används inom säkerhet för vägar där vardera affärsområde är inriktade mot flexibla glas, böjbar och stöttålig ljusteknik, samt animerade dekaler och övriga ljuspaneler. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2020-06-30 Ordinarie utdelning TOPR 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2019
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-15 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 Ordinarie utdelning TOPR 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2018
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-12 Ordinarie utdelning TOPR 0.00 SEK
2018-04-11 Årsstämma 2017
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2020-06-29 17:30:00

Aktieägarna i TopRight Nordic AB (publ) höll årsstämma den 29 juni 2020 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande:

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen fastställdes. Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden
Styrelsearvodet fastställdes med 90 000 kronor till Lars Celsing och med 0 kronor vardera till övriga ledamöter. Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse
Stämman beslutade om omval av Fredrik Skarke, Lars Celsing, Daniel Moström samt om nyval av Andreas Hall som ledamöter, därtill Johan Lundholm som omvald suppleant. Fredrik Skarke omvaldes även som styrelseordförande.

Revisor och revisorssuppleant
Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor nyvälja Mats Dahlström Revision AB med auktoriserade revisorn Mats Dahlström som huvudansvarig revisor.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2020, kl. 17.30 CET.  

Läs mer på www.toprightnordic.com 

TopRight Nordic

TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light är helägda dotterbolag till TopRight Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.

TopRight Nordic AB (publ)

Taptogatan 6
115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.