05:09:03 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic MTF
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Transiro är verksamma inom digital orderhantering för transportbranschen. Affärsidén är att erbjuda kunderna lösningar som ökar effektiviteten och minskar miljöpåverkan i transporten. Exempelvis erbjuder produkterna information om ankomsttider, fordon i närheten samt information om hur förarna kan köra mer miljövänligt. Bolagets kunder återfinns inom en rad olika sektorer och huvudkontoret är beläget i Stockholm.

Kalender

2019-11-21 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Årsstämma 2018
2019-05-13 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2019-05-10 Årsstämma 2018
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2018-05-17 Årsstämma 2017
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-22 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2017-05-19 Årsstämma 2016
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2019-07-11 14:09:29

Det har nu gått sex månader sedan Transiro förvärvade Sindas Informationssystem och därigenom även produkterna Klartext och Kassanova. Det första halvåret har inneburit nya möjligheter för Transiro och Bolaget har fokuserat på att sammanfoga bolagen och produkterna i den nya koncernen för att effektivisera tillväxten.

Under perioden som passerat har Transiro presenterat ett flertal positiva nyheter avseende de olika produkterna, här följer en summering av de insatser som gjorts det senaste halvåret:

Klartext

I samband med förvärvet av Sindas Informationssystem AB så förvärvades även det marknadsledande bussplaneringssystemet Klartext. Ett system som kompletterade Transiros produktportfölj direkt. Sedan förvärvet har åtta nya bussbolag anslutit sig till Klartext vilket inbringat Bolaget 575 tkr för perioden 2019/2020. En siffra som kan jämföras med första halvåret 2018 då två nya kunder tecknade avtal med Klartext.

Transiro har även påbörjat arbetet med att utveckla en mobilapp för Klartext då Bolaget sett en stor efterfrågan på detta och därmed bedömer att det finns goda möjligheter att sälja en sådan app till ett flertal av de befintliga kunderna.

Kassanova

Bolagsgruppens affärssystem för järn-, hobby-, bygg- och färghandeln har även det fått en bra start på 2019. Totalt har elva nya butiker valt att installera Kassanova vilket inbringat ett totalt ordervärde på 1 325 tkr till Bolaget för perioden 2019/2020. Även detta är en klar förbättring jämfört med 2018 då Bolaget tecknade avtal med 10 nya kunder under hela året.

Transiro

Förvärvet av Sindas Informationssystem AB har gett Transiro ett helt nytt utgångsläge. Bolaget har gått från att stå utan avtal för sin programvara till att ha 320 B2B kunder i sin kundportfölj med avtal för de färdigutvecklade förvärvade systemen. Detta har medfört ett ordentligt uppsving för första kvartalets nettoomsättning vilken ökat från 550 tkr (2018) till 4 710 tkr (2019). Delårsrapport för första halvåret 2019 publiceras 30 augusti 2019.

Även Bolagets övriga projekt har utvecklats vidare där ett avtal med Manilas Internationella flygplats är det mest framstående. Avtalet avser ett taxisystem för att hantera flygplatsens egna taxiflotta. Systeminstallationen har påbörjats och just nu arbetar flygplatsen med att uppdatera databasen med såväl förare som fordon. När detta är klart kan systemet gå live.

Övergripande har Bolaget också börjat se effekter av de synergier förvärvet medför, vilka förbättrar koncernens kostnadseffektivitet. Administrationen i det gemensamma bolaget har reducerats från två till en person och utvecklingsresurserna har effektiviserats med två personer.

Till skillnad från 2018 då Transiro hade påbörjat lansering av sin egen produkt men inte lyckats gå live då det saknades ett stort antal funktioner så har Bolaget nu en säljorganisation som kan fokusera på att sälja de färdigutvecklade produkter som finns i Transiros produktportfölj. Bolaget har även investerat i Microsoft certifiering för utvecklingsteamet för att säkerställa kompetensutveckling och fortsatt konkurrenskraft vid vidareutveckling av produkterna. Koncernen har även analyserat hur stor marknaden för bussplaneringssystem är i Europa med målet att hitta nya marknader för sina produkter.