09:34:16 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHandel & varor
IndustriDetaljhandel
WeSC är ett klädvarumärke med rötter inom skateboardkulturen. Bolaget arbetar med design, produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet streetfashion. Försäljning sker på global nivå med störst koncentration till kunder inom Sverige och USA, där kläderna säljs via egen distribution. Bolaget grundades 2000 och bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-18 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Årsstämma 2019
2020-05-19 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-11 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-28 Årsstämma 2018
2019-06-26 Ordinarie utdelning WESC 0.00 SEK
2019-06-25 Årsstämma 2018
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-27 Årsstämma 2017
2018-05-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Ordinarie utdelning WESC 0.00 SEK
2018-04-12 Extra Bolagsstämma 2018
2018-03-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 Ordinarie utdelning WESC 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2016
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-23 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-08 Årsstämma 2015
2016-05-24 Ordinarie utdelning WESC 0.00 SEK
2016-05-23 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-19 Ordinarie utdelning WESC 0.00 SEK
2015-05-18 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-18 Årsstämma 2014
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-19 Ordinarie utdelning WESC 0.00 SEK
2014-05-15 Årsstämma 2013
2014-05-15 Extra Bolagsstämma 2014
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-19 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-20 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-09-27 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-24 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-23 Extra Bolagsstämma 2012
2012-10-05 Ordinarie utdelning WESC 0.00 SEK
2012-03-14 Kvartalsrapport 2012-Q3
2011-12-07 Kvartalsrapport 2012-Q2
2011-10-18 Inlösen WESC 5.00 SEK
2011-09-29 Årsstämma 2011
2011-09-14 Kvartalsrapport 2012-Q1
2011-06-01 Bokslutskommuniké 2011
2011-03-09 Kvartalsrapport 2011-Q3
2010-12-03 Kvartalsrapport 2011-Q2
2010-10-11 Inlösen WESC 5.00 SEK
2010-09-09 Kvartalsrapport 2011-Q1
2010-06-02 Bokslutskommuniké 2009
2010-06-02 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-26 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-12-02 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-10-27 Inlösen WESC 5.00 SEK
2009-05-12 Årsstämma
2009-05-12 Kvartalsrapport 2009-Q1
2008-01-02 Split WESC 1:2
2019-03-22 14:30:00
Perioden 1 januari 2018 - 31 december 2018
 •  Nettoomsättningen uppgick till 34,2 MSEK (82,9).
 •  Bruttomarginalen uppgick till 21,9 procent (31,4).
 •  Rörelseresultatet uppgick till -30,3 MSEK (-47,5).
 •  Resultat efter skatt uppgick till -3,0 MSEK (-60,9), motsvarande -0,01 SEK per aktie (-0,39).
 •  Eget kapital uppgick till -10,9 MSEK (-42,1), motsvarande -0,02 SEK (-0,16) per aktie före/efter utspädning. Soliditeten var negativ (neg) i koncernen och 65,7 procent (46,2) i moderbolaget.
 •  Periodens kassaflöde uppgick till 4,1 MSEK (-5,9). Koncernens likvida medel uppgick till 6,3 MSEK den 31 december 2018 (2,1).
 •  Bolaget har inga outnyttjade kreditutrymmen per den 31/12 2018 (7,5).
Fjärde kvartalet 1 oktober 2018 - 31 december 2018
 •  Nettoomsättningen uppgick till 8,6 MSEK (9,6).
 •  Bruttomarginalen var negativ (neg).
 •  Rörelseresultatet uppgick till -8,8 MSEK (-18,8).
 •  Resultat efter skatt uppgick till -9,8 MSEK (-25,4), motsvarande -0,02 SEK (-0,11) per aktie före/efter utspädning.
Väsentliga händelser under perioden och efter kvartalets utgång
 •  Rekonstruktionen av dotterbolaget We International AB är nu avslutad och ackordet fastställdes under Q4 2018. Ackordsvinsten uppgick totalt till 6,6 MSEK inkluderat både offentligt och frivilliga ackord. WeSC har i slutet av 2018 genomfört en mindre riktad nyemission om cirka 9 mkr efter emissionskostnader.

 •  På grund av rekonstruktionen har bolaget under 2018 haft produktionsproblem vilket har orsakat sena och ofullständiga leveranser. Detta sammantaget har påverkat bolagets försäljning och bruttomarginaler negativt.

 •  Bolaget har under hela 2018 arbetat med att ytterligare minska kostnaderna. Detta har genererat en total kostnadsminskning med 33 % (21,9 MSEK) 2018 jämfört med 2017. Hänsyn är tagen till avyttringen av dotterbolaget The Shirt Factory som skedde i juni 2017. Åtgärdena förväntas få full effekt 2019. Bolaget går därmed in i 2019 med en betydligt lägre kostnadsmassa och bättre förutsättningar för lönsamhet.

 •  Som en konsekvens av tidigare utmaningar med produktionen har bolaget bytt leverantörer avseende 50 % av produktionsvolymerna inför våren 2019. Det förväntas påverka såväl leveranser som bruttomarginaler positivt. Leveranser av vår- och sommarkollektionen 2019 pågår nu utan större avvikelser.

 •  Införsäljning av höst- och vinterkollektionen 2019 är nu i slutskedet och bolaget har hållit säljmöten samt varit representerat på mässor i New York, Las Vegas, Berlin och Köpenhamn. Kollektionen har mottagits väl, responsen har varit positiv och har lett till ökade förordernivåer framförallt i Nordamerika.

 •  Ytterligare ett nytt licensavtal avseende accessoarer i Nordamerika har ingåtts med Concept One Accessories som kommer att lanseras våren 2020. Från 2019 har bolaget för avsikt att redovisa siffror avseende våra licenstagares försäljning. Dessa visar såväl synlighet av varumärket samt ger en mer korrekt bild av varumärkets omsättning på marknaden.

VD har ordet

"Efter den lyckade flytten av design- och produktionsfunktionerna till vårt New York kontor har vi blivit mer effektiva samtidigt som vi skapat förutsättningar för förbättrade bruttomarginaler inför 2019. Våra samarbeten med bolagets licenstagare utvecklas enligt plan och kommer att få ytterligare effekt under 2019. Detta tillsammans med vårt nya avtal med Concept One, som lanseras våren 2020 gör att vi känner oss stärkta i vår licensstrategi. Samtidigt får vi positiva indikationer avseende införsäljningen av årets höst/vinter kollektion. Efter en tids nedåtgående trend ser nu bolaget en tillväxt för 2019 om än utifrån från låga nivåer", säger bolagets VD, Joseph Janus