22:46:36 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHandel & varor
IndustriDetaljhandel
WeSC är ett klädvarumärke med rötter inom skateboardkulturen. Bolaget arbetar med design, produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet streetfashion. Försäljning sker på global nivå med störst koncentration till kunder inom Sverige och USA, där kläderna säljs via egen distribution. Bolaget grundades 2000 och bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-18 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Årsstämma 2019
2020-05-19 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-11 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-28 Årsstämma 2018
2019-06-26 Ordinarie utdelning WESC 0.00 SEK
2019-06-25 Årsstämma 2018
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-27 Årsstämma 2017
2018-05-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Ordinarie utdelning WESC 0.00 SEK
2018-04-12 Extra Bolagsstämma 2018
2018-03-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 Ordinarie utdelning WESC 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2016
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-23 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-08 Årsstämma 2015
2016-05-24 Ordinarie utdelning WESC 0.00 SEK
2016-05-23 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-19 Ordinarie utdelning WESC 0.00 SEK
2015-05-18 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-18 Årsstämma 2014
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-19 Ordinarie utdelning WESC 0.00 SEK
2014-05-15 Årsstämma 2013
2014-05-15 Extra Bolagsstämma 2014
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-19 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-20 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-09-27 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-24 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-23 Extra Bolagsstämma 2012
2012-10-05 Ordinarie utdelning WESC 0.00 SEK
2012-03-14 Kvartalsrapport 2012-Q3
2011-12-07 Kvartalsrapport 2012-Q2
2011-10-18 Inlösen WESC 5.00 SEK
2011-09-29 Årsstämma 2011
2011-09-14 Kvartalsrapport 2012-Q1
2011-06-01 Bokslutskommuniké 2011
2011-03-09 Kvartalsrapport 2011-Q3
2010-12-03 Kvartalsrapport 2011-Q2
2010-10-11 Inlösen WESC 5.00 SEK
2010-09-09 Kvartalsrapport 2011-Q1
2010-06-02 Bokslutskommuniké 2009
2010-06-02 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-26 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-12-02 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-10-27 Inlösen WESC 5.00 SEK
2009-05-12 Årsstämma
2009-05-12 Kvartalsrapport 2009-Q1
2008-01-02 Split WESC 1:2
2018-11-27 17:05:00

Stockholm, Sverige, 27 november 2018

WeSC AB (publ) ("WeSC" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 6 juli 2018, beslutat om en riktad kontantemission om 96 000 000 aktier till en teckningskurs om 0,1050 SEK per aktie till kvalificerade långsiktiga aktieägare. Emissionen har fulltecknats. Av de emitterade aktierna kommer 21 429 000 aktier användas som betalning genom kvittning av befintliga lån.

  •  Teckningskursen är 0,1050 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om tio (10) procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North under perioden från och med den 9 november till och med den 22 november 2019, d.v.s. 10 handelsdagar.
  •  Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och motivet för den riktade emissionen är att bredda ägarbasen med nya långsiktiga aktieägare samt att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning för att erhålla rörelsekapital som förväntas räcka till det att bolaget uppnår positivt kassaflöde under nästkommande år.
  •  För existerande aktieägare innebär emissionen en utspädningseffekt om cirka 15,33 procent av kapitalet och samma utspädningseffekt av rösterna i Bolaget.
  •  Bolagets totala antal utestående B-aktier ökar från 530 256 348 aktier till totalt 626 256 348 aktier.
  •  Emissionen innebär ett ökat aktiekapital med 8 676 787,21 SEK från 47 926 266,63 till 56 603 053 SEK.

Investerare i den riktade emissionen är följande:

+-------------------------------+-----------+------------+
|Investerare |Volym (SEK)|Antal aktier|
+-------------------------------+-----------+------------+
|Nove Capital Fund*  |1 750 035  |16 667 000  |
+-------------------------------+-----------+------------+
|GoMobile Nu AB**  |1 750 035  |16 677 000  |
+-------------------------------+-----------+------------+
|Mangold Fondkommission AB  |1 517 355  |14 451 000  |
+-------------------------------+-----------+------------+
|Martin Bjäringer  |1 000 020  |9 524 000  |
+-------------------------------+-----------+------------+
|Jimmy Fun AB   |1 000 020  |9 524 000  |
+-------------------------------+-----------+------------+
|Servisen Group AB  |799 995  |7 619 000  |
+-------------------------------+-----------+------------+
|Anders Danielsson  |500 010  |4 762 000  |
+-------------------------------+-----------+------------+
|Love Carlsson  |500 010  |4 762 000  |
+-------------------------------+-----------+------------+
|Bernhard von der Osten-Sacken  |262 500  |2 500 000  |
+-------------------------------+-----------+------------+
|Lectica AB |250 005  |2 381 000  |
+-------------------------------+-----------+------------+
|Per-Olof Boija  |250 005  |2 381 000  |
+-------------------------------+-----------+------------+
|Thomas Johansson |250 005 |2 381 000 |
+-------------------------------+-----------+------------+
|Paulsson Advisory AB |250 005 |2 381 000 |
+-------------------------------+-----------+------------+

* 9 524 000 aktier motsvarande 750 015 SEK av Nove Capital Funds teckning avser kvittning av lån.

** 11 905 000 aktier motsvarande 1 250 025 SEK av GoMobile Nu ABs teckning avser kvittning av lån.

Rådgivare

Mangold har agerat finansiell rådgivare till Bolaget i samband med den riktade emissionen.

Certified Adviser  

Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.

För ytterligare information, vänligen kontakta  

Marcus Hyltbring, VD/försäljningschef, We international AB

Telefon: +46 8 121 344 32

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 november 2018 kl. 17.05.

Kort om WeSC  

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC. WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North och Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 503 015 50.