23:08:40 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHandel & varor
IndustriDetaljhandel
Zinzino är verksamma inom hälsovård. Bolaget marknadsför och säljer produkter som berör en stor del områden som hudvård, immunsystem och viktnedsättning. Exempel på produkter som bolaget säljer inkluderar omega 3 och 6 olja, måltidsersättningar och kaffe. Zinzino innehar idag främst verksamhet inom Norden, Europa och Nordamerika. Huvudkontoret ligger i Västra Frölunda.

Kalender

2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Ordinarie utdelning ZZ B 0.50 SEK
2019-05-23 Bonusutdelning ZZ B 0.20 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2018
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Ordinarie utdelning ZZ B 0.45 SEK
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Årsstämma 2017
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Ordinarie utdelning ZZ B 0.25 SEK
2017-05-24 Årsstämma 2016
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-15 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-23 Ordinarie utdelning ZZ B 0.25 SEK
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-20 Årsstämma 2015
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-06 Ordinarie utdelning ZZ B 0.25 SEK
2015-05-05 Årsstämma 2014
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-19 Ordinarie utdelning ZZ B 0.10 SEK
2014-05-16 Årsstämma 2013
2014-04-25 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-25 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-31 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-13 Ordinarie utdelning ZZ B 0.00 SEK
2013-06-12 Årsstämma 2012
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-14 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-08 Årsstämma 2011
2012-02-28 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-15 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-11-14 Extra Bolagsstämma 2011
2011-08-31 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-12 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-10 Ordinarie utdelning ZZ B 0.00 SEK
2011-05-09 Årsstämma 2010
2011-02-28 Bokslutskommuniké 2010
2019-08-13 15:15:00

Stark försäljningstillväxt under juli; Zinzinos försäljning steg med 47% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 44% jämfört med föregående år.

Stark tillväxt främst i Europa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 47% till 58,1 (39,6) MSEK i juli. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 2% och uppgick till 2,9 (2,8) MSEK. Sammanlagt ökande koncernen intäkterna med 44% till 61,0 (42,4) MSEK jämfört med föregående år. 

Koncernens ackumulerade försäljning januari-juli 2019 ökade med 25% till 408,8 (327,2) MSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande: 

+-------------+------+------+----------+--------+--------+----------+
|Regioner,MSEK|19-jul|18-jul|Förändring|Ack 2019|Ack 2018|Förändring|
+-------------+------+------+----------+--------+--------+----------+
|Baltikum | 4,1| 3,3| 26%| 30,0| 24,8| 21%|
+-------------+------+------+----------+--------+--------+----------+
|Norden | 31,5| 27,8| 13%| 217,5| 213,3| 2%|
+-------------+------+------+----------+--------+--------+----------+
|Övriga Europa| 19,9| 6,7| 196%| 118,9| 40,7| 192%|
+-------------+------+------+----------+--------+--------+----------+
|Nordamerika | 2,1| 1,8| 17%| 13,6| 11,7| 16%|
+-------------+------+------+----------+--------+--------+----------+
|Australien | 0,5| 0,0| | 2,0| 0,0| |
+-------------+------+------+----------+--------+--------+----------+
|Zinzino | 58,1| 39,6| 47%| 382,0| 290,4| 32%|
+-------------+------+------+----------+--------+--------+----------+
|Faun Pharma | 2,9| 2,8| 2%| 26,8| 36,8| -27%|
+-------------+------+------+----------+--------+--------+----------+
|Zinzino Group| 61,0| 42,4| 44%| 408,8| 327,2| 25%|
+-------------+------+------+----------+--------+--------+----------+

Försäljningssiffrorna är framtagna enligt IFRS. Justering för IFRS 15, intäkt från kunder har påverkat jämförelsetal.

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se 

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 15.15 den 13e augusti 2019.

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa, Nordamerika och Australien. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 34 marknader i Europa och Nordamerika. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo och Florida, USA. Zinzino är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North.