07:29:19 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-13 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 Extra Bolagsstämma 2024
2024-05-08 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-02 X-dag ordinarie utdelning LIFE 0.00 NOK
2024-04-30 Årsstämma 2024
2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-14 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-08 X-dag ordinarie utdelning LIFE 0.00 NOK
2023-04-18 Årsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 X-dag ordinarie utdelning LIFE 0.00 NOK
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-04-21 Bokslutskommuniké 2021
2021-09-30 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-05 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-10 X-dag ordinarie utdelning LIFE 0.00 NOK
2021-05-07 Årsstämma 2021
2021-04-20 Bokslutskommuniké 2020
2020-06-26 Årsstämma 2020
2020-06-01 Bokslutskommuniké 2019
2019-02-07 Split LIFE 4:1
2018-12-11 Extra Bolagsstämma 2018

Beskrivning

LandNorge
ListaEuronext Growth Oslo
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Lifecare är ett norskt bolag verksamma inom medicinteknik. Idag är bolaget specialiserade inom forskning och utveckling av diabetes. Produkterna är patenterade och används som glukosgivare. Mikrosensorerna injiceras under huden på patientens handled, och fungerar vidare som en realtidsuppdatering av glukosnivån i patienten. Utöver bidrar tekniken med larmsensor samt tillgång till historisk data över patientens glukosnivå. Bolaget etablerades under 2006 och har sitt huvudkontor i Bergen, Norge.
2022-12-06 08:36:11
Bergen, Norway 6 December 2022 

Lifecare AS will present Q3 2022 financial and operational status in a webcast
today, Tuesday 6 December. The webcast will be for all shareholders and
interested parties at 13:00 - 14:00 CET.

Lifecare CEO Joacim Holter will participate in the webcast.
There will be a Q&A session following the presentation. The webcast will be
available here:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM4ZGE3ZWEtMTNlMC00ZjYzL
TljODktNWFjNjVkNjk0Mzcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c5fbb1c6-4eb0-45
db-9f3c-6e20ebcd710e%22%2c%22Oid%22%3a%22e067d101-8c82-4495-b6ce-29a800accfd6%22
%7d


This is Lifecare:
Lifecare is a Bergen-based technology company developing a miniaturized
implantable long-term sensor for correct and continuous monitoring of blood
sugar in people with diabetes. The Company's patented technology also has the
potential for use in various biomarkers. Lifecare AS is listed on Euronext
Growth (LIFE).

Further information Joacim Holter, CEO, Lifecare AS, joacim.holter@lifecare.no,
+47 40 05 90 40

This stock exchange announcement was published by Joacim Holter, CEO at Lifecare
AS, on 6.12.22 at 08:35 CET.