23:26:02 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFastigheter
IndustriProjektering
ALM Equity är en fastighetsutvecklare. Bolaget förvärvar, utvecklar och säljer bostadsprojekt koncentrerade inom Stockholmsområdet. Samarbeten sker med bolagets affärspartners och kunderna består huvudsakligen av privata och kommersiella bostadsköpare. Under ALM Equity går även dotterbolaget Svenska Nyttobostäder vars affärsverksamhet består av att hyra ut bostäder på blockhyresavtal till bolag och myndigheter. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2020-03-30 Kvartalsutdelning ALM PREF 2.10 SEK
2019-12-27 Kvartalsutdelning ALM PREF 2.10 SEK
2019-11-27 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-27 Kvartalsutdelning ALM PREF 2.10 SEK
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-27 Kvartalsutdelning ALM PREF 2.10 SEK
2019-06-14 Ordinarie utdelning ALM 0.00 SEK
2019-06-13 Årsstämma 2018
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-28 Kvartalsutdelning ALM PREF 2.10 SEK
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-12-27 Kvartalsutdelning ALM PREF 2.10 SEK
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-09-27 Kvartalsutdelning ALM PREF 2.10 SEK
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-28 Kvartalsutdelning ALM PREF 2.10 SEK
2018-06-01 Ordinarie utdelning ALM 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2017
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-29 Kvartalsutdelning ALM PREF 2.10 SEK
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-28 Kvartalsutdelning ALM PREF 2.10 SEK
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-28 Kvartalsutdelning ALM PREF 2.10 SEK
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-29 Kvartalsutdelning ALM PREF 2.10 SEK
2017-05-31 Ordinarie utdelning ALM 0.00 SEK
2017-05-30 Årsstämma 2016
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-30 Kvartalsutdelning ALM PREF 2.10 SEK
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-29 Kvartalsutdelning ALM PREF 2.10 SEK
2016-11-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-29 Kvartalsutdelning ALM PREF 2.10 SEK
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-29 Kvartalsutdelning ALM PREF 2.10 SEK
2016-05-17 Ordinarie utdelning ALM 0.00 SEK
2016-05-16 Årsstämma 2015
2016-05-16 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-30 Kvartalsutdelning ALM PREF 2.10 SEK
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-29 Kvartalsutdelning ALM PREF 2.10 SEK
2015-11-25 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-29 Kvartalsutdelning ALM PREF 2.10 SEK
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-29 Kvartalsutdelning ALM PREF 2.10 SEK
2015-05-29 Ordinarie utdelning ALM 0.00 SEK
2015-05-28 Årsstämma 2014
2015-05-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-30 Kvartalsutdelning ALM PREF 2.10 SEK
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-29 Kvartalsutdelning ALM PREF 2.10 SEK
2014-11-20 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-26 Kvartalsutdelning ALM PREF 2.10 SEK
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-26 Kvartalsutdelning ALM PREF 2.10 SEK
2014-05-23 Ordinarie utdelning ALM 0.00 SEK
2014-05-22 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-22 Årsstämma 2013
2014-03-27 Kvartalsutdelning ALM PREF 2.10 SEK
2014-02-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-23 Kvartalsutdelning ALM PREF 2.10 SEK
2013-11-29 Extra Bolagsstämma 2013
2013-11-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-09-26 Kvartalsutdelning ALM PREF 2.10 SEK
2013-08-23 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-26 Kvartalsutdelning ALM PREF 2.10 SEK
2013-05-24 Ordinarie utdelning ALM 0.00 SEK
2013-05-23 Årsstämma 2012
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-27 Bokslutskommuniké 2012
2012-12-21 Halvårsutdelning ALM PREF 2.50 SEK
2012-11-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-31 Årsstämma 2011
2012-05-15 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-18 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-22 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-24 Kvartalsrapport 2011-Q1
2019-08-13 17:15:00

Stockholm den 13 augusti 2019

Den 24:e augusti 2018 förvärvade ALM Equity andelar i fyra utvecklingsprojekt från Kopparnäset för 350 Mkr mot en revers som kunde betalas med utgivande av preferensaktier eller med andra medel. Av denna summa har ca 90 Mkr redan återbetalats med kassa. Det har nu avtalats att reglering av den kvarvarande skulden, inklusive ackumulerad ränta, sker genom att Kopparnäset förvärvar 204 bostäder i projekt Lignum (125 Mkr), Kopparnäset övertar ALM:s fordran på det gemensamma projektet Slottsholmen on Water (20 Mkr) samt genom en kvittningsemission av preferensaktier (se separat pressmeddelande).

Projekt Lignum är en byggrätt med färdigt bygglov för utveckling av 204 förvaltningsbostäder samt garage och lokaler i Telefonplan, Stockholm. Kopparnäset har nu förbundit sig att investera 125 Mkr för att förvärva projektet vid färdigställande för ett underliggande fastighetsvärde om 500 Mkr (25% eget kapital). Förvaltningen av projektet kommer ske via ALM:s dotterbolag Svenska Nyttobostäder AB ”SNB” som också succesivt kan få en ägarandel i projektet på upp till 50% vid framgångsrik förvaltning.

”Kopparnäset och ALM Equity har en lång historik av nytänkande affärssamarbeten. Det är därför extra roligt att Kopparnäset vill investera med oss i förvaltning i ett av våra största utvecklingsområden, Telefonplan. Det finns redan idag en väldigt stor efterfrågan för alla typer av bostäder i området och via vårt förvaltningsbolag SNB finns möjligheter att skapa stora mervärden för båda parter” säger Joakim Alm, VD i ALM Equity AB.


För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar, förvaltar, bygger och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB Tel.+46 8- 463 83 00, E-post:certifiedadviser@penser.se.

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se.