14:38:08 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandIsland
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriBank
Arion Bank bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderart traditionell kapitalförvaltning, lånefinansiering, samt fakturerings – och valutatjänster. En stor del av tjänsterna nås via internetbanken, där kunderna återfinns både bland privat- och företagskunder på den isländska marknaden. Huvudkontoret ligger i Reykjavik.

Kalender

2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-29 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-18 Ordinarie utdelning ARION SDB 0.44 SEK
2020-03-17 Årsstämma 2019
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-09 Årsstämma 2018
2019-08-08 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-21 Ordinarie utdelning ARION SDB 0.39 SEK
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-01 Kvartalsrapport 2018-Q2
2019-07-11 19:02:41

Arion banki hf. lauk í dag, fimmtudag, útboði á víxlum til sex og fimm mánaða. Í heild bárust 18 tilboð upp á 2.980 milljónir kr. og var tilboðum tekið fyrir 1.680 milljónir kr.

Í heild bárust 3 tilboð í 5 mánaða víxilinn að fjárhæð 400 milljónir kr., á flötum vöxtum á bilinu 4,20% - 4,30%. Engin tilboð voru samþykkt í 5 mánaða víxilinn að þessu sinni.

Í heild bárust 15 tilboð í 6 mánaða víxilinn að fjárhæð 2.580 milljónir kr., á flötum vöxtum á bilinu 4,17% - 4,30%.  Samþykkt voru tilboð að nafnverði 1.680 milljónir á 4,20% flötum vöxtum.

Stefnt er að því að víxlarnir verði teknir til viðskipta á Nasdaq Íslandi 19. júlí næstkomandi.                                                                                                                  

Nánari upplýsingar veitir Kristín Erla Jónsdóttir, fjármögnun Arion banka, kristin.erla.jonsdottir@arionbanki@arionbanki.is, s. 444 6272