09:38:00 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaSmall Cap Copenhagen
SektorFinans
IndustriInvesteringar
SmallCap Danmark är ett investmentbolag. Bolaget investerar huvudsakligen i mindre börsnoterade bolag med avsikt att skapa en långsiktig avkastning åt bolagets aktieägare. Visionen är att hitta undervärderade bolag på marknaden och frambringa ökat aktieägarvärde åt aktieägarna, där majoriteten av bolagen återfinns på den nordiska marknaden. SmallCap Danmark har sitt huvudkontor i Köpenhamn.

Kalender

2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-25 Extra Bolagsstämma 2019
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Bonusutdelning SCD 10.00 DKK
2019-04-30 Ordinarie utdelning SCD 0.00 DKK
2019-04-29 Årsstämma 2018
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-15 Bokslutskommuniké 2018
2019-01-30 Extra Bolagsstämma 2019
2018-11-16 Bonusutdelning SCD 34.00 DKK
2018-10-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Extra Bolagsstämma 2018
2018-04-26 Bonusutdelning SCD 15.00 DKK
2018-04-20 Ordinarie utdelning SCD 4.00 DKK
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Årsstämma 2017
2018-03-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-25 Ordinarie utdelning SCD 3.50 DKK
2017-04-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-24 Årsstämma 2016
2017-03-08 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-21 Bonusutdelning SCD 8.00 DKK
2016-07-28 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-19 Ordinarie utdelning SCD 4.00 DKK
2016-04-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-18 Årsstämma 2015
2016-03-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-22 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-21 Ordinarie utdelning SCD 3.00 DKK
2015-04-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-20 Årsstämma 2014
2015-03-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-04-29 Ordinarie utdelning
2013-10-24 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-17 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-18 Ordinarie utdelning
2013-04-17 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-17 Årsstämma 2012
2013-03-20 Bokslutskommuniké 2012
2012-04-23 Ordinarie utdelning
2012-03-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-04-29 Ordinarie utdelning
2010-04-21 Ordinarie utdelning
2019-07-18 14:18:39

SmallCap Danmark A/S’s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2019, hvorfra følgende kan fremhæves:

  • Resultatet i 1. halvår 2019 var 0,2 mio. kr. før og efter skat, svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på 0,3%.
  • I 2. kvartal 2019 var resultatet negativt på 1,3 mio. kr. før og efter skat, svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på -1,4%.
  • Indre værdi pr. 30. juni 2019 var 10,2 kr. pr. aktie efter udbetaling af ekstraordinært udbytte på 10 kr. pr. aktie i 2. kvartal 2019. Ultimo 2018 var indre værdi 20,1 kr. pr. aktie.
  • Børskursen pr. 30. juni 2019 var 10,0 kr. pr. aktie, svarende til en discount på 1,9% i forhold til indre værdi. Ultimo 2018 var børskursen 18,8 kr. pr. aktie, hvilket modsvarede en discount på 6,5%.
  • Pr. 30. juni 2019 udgjorde egenkapitalen 38,1 mio. kr., som var sammensat af likvider m.m. på 13,0 mio. kr. samt Rias aktier for 25,1 mio. kr.
  • Bestyrelsens beslutning om at afhænde Rias aktierne i et offentligt udbud blev aflyst på anmodning fra Strategic Investment A/S efter køb af yderligere 525.000 aktier i SmallCap Danmark A/S, hvorved ejerandelen kom op på 41,77%.
  • I henhold til gældende regler fremsatte Strategic Investment A/S d. 18. juni 2019 et pligtmæssigt offentligt købstilbud på samtlige aktier i SmallCap Danmark A/S på samme vilkår som de senest erhvervede aktier, svarende til 10 kr. pr. aktie. Tilbudsperioden udløb den 17. juli 2019. Strategic Investment A/S har ved købstilbuddet erhvervet yderligere 603.807 aktier i SmallCap Danmark A/S, hvorved ejerandelen nu udgør 57,9%.
  • SmallCap Danmark A/S forventer uændret for 2019 driftsomkostninger i størrelses­ordenen 5 mio. kr.

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Niels Roth Christian Reinholdt
Formand for bestyrelsen Adm. direktør

Vedhæftet fil