09:31:21 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaSmall Cap Helsinki
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
Valoe är ett finskt teknikbolag. Idag innehas störst verksamhet inom produktionen av förnybar energi, vilket inkluderar utveckling av solcellsteknik och automatiserade paneler. En stor del av projekten utförs även i samarbete med andra aktörer inom branschen. Verksamhet innehas idag på global nivå, med Norden som dominerande marknad. Bolagets huvudkontor ligger i Mikkeli.

Kalender

2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-05 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 Ordinarie utdelning VALOE 0.00 EUR
2019-05-24 Årsstämma 2018
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-08 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-25 Ordinarie utdelning VALOE 0.00 EUR
2017-11-28 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-08 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-19 Split VALOE 200:1
2017-06-15 Ordinarie utdelning VALOE 0.00 EUR
2017-06-14 Årsstämma 2016
2017-05-30 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-03 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-12 Ordinarie utdelning VALOE 0.00 EUR
2016-05-11 Årsstämma 2015
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-04 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-05 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-28 Årsstämma 2014
2015-05-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-30 Ordinarie utdelning VALOE 0.00 EUR
2015-04-29 Extra Bolagsstämma 2014
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-04-30 Ordinarie utdelning
2013-04-30 Ordinarie utdelning
2012-04-20 Ordinarie utdelning
2010-04-29 Ordinarie utdelning
2009-04-30 Ordinarie utdelning
2008-04-21 Ordinarie utdelning
2007-04-18 Ordinarie utdelning
2006-03-23 Ordinarie utdelning
2005-03-24 Ordinarie utdelning
2004-03-25 Ordinarie utdelning
2003-04-11 Ordinarie utdelning
2002-04-11 Ordinarie utdelning
2001-04-11 Ordinarie utdelning
2000-04-13 Ordinarie utdelning
2019-07-18 13:45:00

Valoe Oyj                                      Pörssitiedote 18.7.2019 klo 14.45


Valoe Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on tänään päättänyt Yhtiön vaihtovelkakirjalainaan 1/2019 perustuvasta yaihtovelkakirjalainan osuuksien vaihtamisella tapahtuvasta Yhtiön uusien osakkeiden merkinnästä, jossa vaihtovelkakirjalainan haltijat merkitsivät Yhtiölle esitettyjen vaihtovaatimusten perusteella yhteensä 11.565.864 Yhtiön uutta osaketta ("Uudet Osakkeet") vaihtovelkakirjalainaosuuksia vaihtamalla ("Osakemerkintä").

Vaihtovelkakirjalainan 1/2019 ehdot on julkistettu pörssitiedotteella 18.1.2019.  Vaihtovelkakirjan mukainen yksi 50.000 euron lainaosuus oikeutti sen vaihtajan merkitsemään yhteensä 333.333 Yhtiön uutta osaketta. Merkintähinta per Uusi Osake oli Vaihtovelkakirjalainan 1/2019 ehtojen mukaisesti 0,15 euroa. Merkintähinta oli asetettu tasolle, joka vastaa Yhtiön osakkeen päätöskurssia 16.1.2019 vähennettynä 15 prosentilla. Merkintähinta maksettiin kuittaamalla sitä vastaava osuus vaihtovelkakirjalainan 1/2019 maksamatonta lainapääomaa vastaan.

Uusien Osakkeiden merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Näin ollen Yhtiön osakepääomaa ei korotettu Osakemerkinnän yhteydessä. Uudet Osakkeet ovat samanlajisia kuin Yhtiön olemassa olevat osakkeet ja tuottavat yhtäläiset oikeudet olemassa olevien osakkeiden kanssa.

Yhtiö hakee Uusien Osakkeiden rekisteröintiä kaupparekisteriin viipymättä. Yhtiö odottaa, että Osakemerkinnässä merkityt Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 29.7.2019.

Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen ja kirjataan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään ensin Uusia Osakkeita vastaavana väliaikaisena osakelajina (Väliaikaiset Osakkeet). Väliaikaisia Osakkeita ei haeta kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä (Helsingin Pörssi). Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-koodi FI0009006951, kaupankäyntitunnus VALOE), kun Uudet Osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi. Uudet Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa arviolta heinäkuun loppuun 2019 mennessä ja Väliaikaisten Osakkeiden yhdistäminen Yhtiön nykyiseen osakelajiin tapahtuu siten arviolta heinäkuun loppuun 2019 mennessä.

Yhtiö julkaisee erikseen arviolta 19.7.2019 arvopaperimarkkinalain mukaisen esitteen Uusien Osakkeiden sekä 15.7.2019 tiedotetussa maksuttomassa suunnatussa osakeannissa Yhtiölle itselleen merkittyjen 2.050.000 osakkeen hakemiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Uusien Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Yhtiöllä on yhteensä 30.105.835 osaketta, joista 5.553 on Yhtiön itsensä hallussa, ja huomioiden vielä rekisteröimättömät Yhtiön sille suunnatussa maksuttomassa osakeannissa 15.7.2019 merkitsemät osakkeet Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 32.155.835 osaketta.

Vaihtovelkakirjalainan 1/2019 pääomaa vaihdettiin Osakemerkinnässä Uusiksi Osakkeiksi yhteensä 1,7 miljoonalla eurolla ja Vaihtovelkakirjalaina 1/2019 pieneni siten 1,7 miljoonaa euroa.  Vaihtovelkakirjalainan 1/2019 perusteella voidaan lainaosuuksia vaihtamalla merkitä vielä enintään yhteensä 7.747.112 Yhtiön osaketta.

Mikkelissä 18. päivänä heinäkuuta 2019

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.