09:03:21 Europe / Stockholm
2020-11-20 17:55:04
Aktiviteten i On & Offshore Services AS har vært sterkt preget av fall i oljeprisen og korona pandemien i 2020. Til nå i år ser vi 30 % reduksjon i produksjonen mot samme periode i fjor. Godt hjulpet av et marked som har behov for selskapets tjenester, myndighetenes tiltak, godt samarbeid med de tillitsvalgte og god kostnadskontroll leverer likevel selskapet positivt driftsresultat.

Foreløpig pro-forma regnskap per september 2020 viser at totale bokførte driftsinntekter i OOS var MNOK 59,5 mot MNOK 85,9 i samme periode i fjor. Totale kostnader i perioden var MNOK 56,1 hvorav personalkostnader utgjorde MNOK 47,7. Bokført resultat før skatt var MNOK 2,3 mot MNOK 7,5 i samme periode i 2019. Selskapet har en god likviditetsmessig situasjon, og selskapet er ajour med skatter og avgifter.

OOS opplevde en signifikant økning i aktivitet ved inngangen til 2. halvår. Dette tillegges mer hensiktsmessige smittevernstiltak og at selskapets kunder har innført prosedyrer som tillater en viss normalisering av driften. Kjøpssignaler fra kundene underbygger samtidig et behov for selskapets tjenester og forventninger om en positiv utvikling når effekten av pandemien ebber ut.

OOS følger FHI sine smittevernråd, myndighetenes råd generelt og kundenes bestemmelser ved arbeid på site. På hovedkontoret i Kristiansand er adgangen for besøkende begrenset/redusert og det er spesielt innført tiltak for håndhygiene og avstand mellom personell som ferdes i lokalene.

Selskapets prioriterte forretningsområder er installasjon, vedlikehold og modifikasjonsentrepriser samt bemanningsstøtte innen mekaniske disipliner og hydraulikk.

Pro-forma resultat i OOS er ikke revidert. Det tas forbehold om at eventuelle avsetninger og disposisjoner knyttet til revisjon av årsregnskapet i noen grad kan påvirke årsresultatet. Administrasjonen vurderer imidlertid det foreløpige driftsresultatet som reelt, og det er per nå ikke identifisert betydelige poster som vil påvirke driftsresultatet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
CFO, Kim B. Lindseth (kim.lindseth@oos.no, +47 913 60 788)