15:31:46 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
2cureX är verksamma inom cancerbehandling. Idag tillhandahåller bolaget olika verktyg som används av läkare vid behandlingar för att mäta effekt och resistens hos cancerläkemedel på patientens egna cancerceller. Målet är att förkorta behandlingsperioden samt hitta rätt individuell behandling. Idag innehas störst verksamhet på den europeiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Köpenhamn.

Kalender

2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-08-08 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-25 Ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-29 Ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 Ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2019-05-28 Årsstämma 2019
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-02 Extra Bolagsstämma 2019
2019-03-01 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 Ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2018-05-28 Årsstämma 2018
2018-05-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017

Prenumeration

2022-05-12 12:00:00

Dr. Michael Schaefer har föreslagits som ny styrelseledamot i 2cureX AB. Hans erfarenhet av onkologi, laboratorieautomatisering och de asiatiska marknaderna kommer att vara av stort värde för företaget i det nuvarande skedet av dess expansion.

Dr. Schaefer är biolog och kemist från universitetet i Mainz (Tyskland). Han inledde sin professionella bana vid E. Merck Darmstadt, inom mikrobiologi och celldiagnostik. Han gick senare till Bayer Diagnostics, där han i rollen som marknadschef för hematologi och laboratorieinformationssystem ledde bolaget till en ledande ställning på marknaden. När han 1993 utsetts till regionschef för Sydostasien, med bas i Singapore, ökade han bolagets omsättning femfaldigt under de följande fyra åren.

Han började 1997 hos Sysmex Corporation med uppdraget att leda verksamheten inom EMEA-området, och förde under en tjugoårsperiod upp bolaget till marknadsledande ställning inom laboratoriehematologi, koagulation och urinanalys med försäljning om cirka en halv miljard euro. Under tiden etablerade han och var ansvarig för de flesta av de nära 30 Sysmex-filialerna inom EMEA.

Under sina senare år på Sysmex utsågs han till Executive VP på Sysmex Corporation i Kobe, Japan, där han som ansvarig för ny affärsutveckling ledde tre större förvärvsprojekt och definierade bolagets globala strategi inom det onkologiska området.

Povl-André Bendz, styrelseordförande för 2cureX AB: ”Det gläder oss mycket att Dr. Schaefer har accepterat nomineringen till styrelsen. Hans erfarenhet av onkologi, laboratorieautomatisering och de asiatiska marknaderna passar väldigt väl in i 2cureX pågående expansion, och vi ser fram emot att få välkomna honom ombord efter årsstämmans beslut.

Jag vill samtidigt tacka Jørgen Drejer, som har bett att få lämna sitt styrelseuppdrag, för den insats han gjort sedan han kom till oss för fem år sedan. Bolaget har dragit stor nytta av hans erfarenhet och hans insikter kring övergången från onoterat till börsnoterat bolag”.