01:32:39 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-29 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-11-14 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-29 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-10 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-29 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2019-05-28 Årsstämma 2019
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-02 Extra Bolagsstämma 2019
2019-03-01 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2018-05-28 Årsstämma 2018
2018-05-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
2cureX är verksamma inom cancerbehandling. Idag tillhandahåller bolaget olika verktyg som används av läkare vid behandlingar för att mäta effekt och resistens hos cancerläkemedel på patientens egna cancerceller. Målet är att förkorta behandlingsperioden samt hitta rätt individuell behandling. Idag innehas störst verksamhet på den europeiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Köpenhamn.
2024-02-29 16:00:00

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Fullständigt beslut återfinns på bolagets hemsida. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Förändringar i styrelsen

Vid extra bolagsstämma i 2cureX AB (publ) idag, den 29 februari 2024, beslutades att välja in Grith Hagel som ordinarie styrelseledamot.

Detta inval är en del av ett strategiskt initiativ där 2cureX förfinar sin strategi för att underlätta implementeringen av IndiTreat®-testning på enskilda sjukhus. En sådan utveckling mot decentralisering kräver en förstärkning av bolagets expertis inom tekniska och regulatoriska områden. Grith Hagel är med sin bakgrund och expertis väl lämpad att bidra till integrationen och införandet av IndiTreat®-plattformen på cancersjukhus.

Som medgrundare av 2cureX och tidigare på BioImage, ett företag som utvecklades från Novo Nordisk, där hon hade en avgörande roll i att etablera och hantera ett mycket lönsamt partnerskap mellan BioImage och Amersham plc (nuvarande GE Healthcare) visar hon sin kapacitet. Dessutom understryker Griths bidrag som uppfinnare med en omfattande portfölj av utfärdade patent, särskilt de som erbjuder ett betydande immaterialrättsligt skydd för IndiTreat® på viktiga globala marknader, hennes värdefulla tillgång för företaget.

Styrelsen består hädanefter av Tonny Bülow-Nielsen, Grith Hagel och Ole Thastrup.

Offentliggörande

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 februari 2024 kl. 16:00 CEST.

Malmö i februari 2024

2cureX AB (publ)

Styrelse och verkställande direktör