01:58:12 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-08-31 08:30:00

A3P Biomedical har etablerat ett vetenskapligt råd bestående av vetenskapliga och kliniska experter inom urologi och onkologi, under ledning av professor Per-Anders Abrahamsson, tidigare generalsekreterare för European Association of Urology (EAU). Det vetenskapliga rådet kommer att tillhandahålla expertis och rådgivning till A3P Biomedicals ledning för att stärka den kliniska evidensen och påvisa de hälsoekonomiska fördelarna med Stockholm3 för att främja den globala utrullningen, med Europa som första fokus.

Jag är glad över förtroendet att vara ordförande i A3P:s vetenskapliga råd och att få vara en del av en sådan framstående grupp av vetenskapliga och kliniska experter. Stockholm3 har redan en stark vetenskaplig grund med mer än 75 000 män inkluderade i prospektiva kliniska studier och har därmed potential att bli ett viktigt verktyg för att minska dödligheten och överdiagnostiken för prostatacancer,” säger Per-Anders Abrahamsson.

Den välrenommerade grupp av experter som tagit plats i vårt vetenskapliga råd kommer att förse A3P Biomedical med strategisk expertis och tillgång till internationella ”key opinion leaders” under de kommande månaderna och åren, när vi fortsätter vår mission att förbättra mäns hälsa genom att rulla ut Stockholm3 för tidig upptäckt av prostatacancer,” säger David Rosén, VD på A3P Biomedical.

De nuvarande medlemmarna av A3P Biomedical vetenskapliga råd är:

Professor emeritus Per-Anders Abrahamsson, ordförande
Professor emeritus Per-Anders Abrahamsson, MD, PhD, var generalsekreterare för European Association of Urology (EAU) mellan 2007 och 2015 och chef för urologiska avdelningen vid Skånes universitetssjukhus mellan 1998 och 2015. Han är adjungerad professor i urologi vid University of Rochester Medical Center, New York, USA och hedersprofessor vid ytterligare 16 institutioner över hela världen. Professor Per-Anders Abrahamsson har publicerat mer än 300 referentgranskade artiklar och har mottagit ett flertal utmärkelser och priser för sin forskning.

Professor Alberto Briganti
Professor Alberto Briganti är biträdande direktör för Urological Research Institute och chef för Robotic Surgical Program inom urologiska avdelningen vid San Raffaele Hospital i Milano, Italien. Han är medlem i European Association of Urology (EAU) Scientific Committee och chefredaktör för European Urology Oncology. Han är recensent av ett flertal vetenskapliga tidskrifter inom området urologi och onkologi. Professor Alberto Briganti har publicerat mer än 1 100 referentgranskade artiklar och har vunnit flera priser, t.ex. Matula Award, som EAU årligen tilldelar den mest lovande akademiska urologen under 40 år.

Professor Dr Markus Graefen
Professor Dr. Markus Graefen är medgrundare och chef för Martini-Klinik, vid universitetssjukhuset i Hamburg, Tyskland. Martini-Klinik är det största behandlingscentret för prostatacancer i världen med 8 000 polikliniska patienter och mer än 2 500 operationsfall årligen. Professor Dr. Graefen är medlem av den tyska guideline-kommittén för prostatacancer, redaktionsledamot i European Urology, styrelseledamot i German Association of Urologic Oncology och medlem av den vetenskapliga styrelsen för Federal Physicians Chamber i Tyskland. Därutöver är han recensent av ett flertal nationella och internationella vetenskapliga tidskrifter. Professor Dr. Graefen har publicerat mer än 850 referentgranskade artiklar och har vunnit flera forskningspriser.

Professor Henrik Grönberg
Professor Henrik Grönberg leder en forskargrupp med 35 forskare inriktade på prostatacancer vid Karolinska Institutet. Han är ansvarig för Prostatacancercentrum på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm och är en av grundarna av A3P Biomedical. Han var tidigare vice VD vid Karolinska Institutet. Professor Henrik Grönberg har publicerat mer än 400 referentgranskade artiklar och vunnit flera priser, senast tilldelades han Cancerfondens utmärkelse Årets Cancerforskare 2022 för sin forskning som möjliggör tidig upptäckt av prostatacancer.

Docent Jochen Walz
Docent Jochen Walz är chef för institutionen för urologi vid Institutet Paoli-Calmettes Cancer Center i Marseille, Frankrike. Han är medlem i European Association of Urology (EAU) Scientific Committee, medredaktör för European Urology Open Science, tidigare ordförande för EAU-sektionen för urologisk bildbehandling och medlem i flera professionella föreningar, inklusive American Urological Association och German Society of Urology. Han är också fakultetsmedlem vid prestigefyllda institutioner, inklusive European School of Urology och European Society for Radiotherapy and Oncology. Docent Jochen Walz har publicerat mer än 100 referentgranskade artiklar och har vunnit ett flertal vetenskapliga priser.

Länk till en presentation av rådsmedlemmarna på A3P Biomedicals hemsida.